Грунти. Рослинний покрив. Тваринний світ (ІІ варіант)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМ:
«Грунти і земельні ресурси. Рослинний покрив. Тваринний світ.»
(8 клас)

ІІ варіант

                    1 рівень (0,5 б. – кожне запитання)
1.    Що таке ендемік?
Види рослин і тварин, обмежені в своєму поширенні відносно невеликою областю.

2.    Назвіть рослини, які ростуть на болотах.
Осока, очерет, рогозу, маннік, хвощ річковий, а з деревних порід - вільха чорна, верба, береза і сосна. На болотах перехідного типу поширені береза, сосна, осока, очерет і сфагнові мохи, а в рослинному покриві верхових боліт - соснове рідколісся, пухівка, журавлина, андромеда і росичка, верба біла, тополя чорна, вільха та очерет.

3.      Що таке ерозія грунту?
Знесення родючого шару.

                    2 рівень ( 1 б. – кожне запитання)
1. Назвіть птахів, які занесені до Червоної книги України.
Птахи, занесені до Червоної книги України — список із 87 видів птахів, яких включено до останнього видання Червоної книги України (2009).
Пелікан рожевий, Пелікан Кучерявий, Баклан Чубатий, Чапля жовта.

2. Назвіть чинники грунтоутворення.
Ґрунтотвірними чинниками є материнські породи, води, клімат, рельєф, рослинність, діяльність тварин і мікроорганізмів, господарський вплив людини.

                      3 рівень (1, 5 б. – кожне запитання)
1.    Охарактеризуйте дерново – підзолисті грунти України.
Дерново-підзолисті ґрунти розповсюджені здебільшого на Поліссі. Вони сформувалися в умовах надмірного зволоження під сосновими і мішаними лісами. Материнськими породами для них слугують водно-льодовикові піщані відклади. У цих ґрунтах невеликий вміст гумусу (до 1,5%), чітко виражений так званий підзолистий горизонт, з якого поживні речовини вимиваються вглиб. Тому вони мають низьку родючість.

2.    Які заходи вживаються щодо охорони рослин?
Об' єктами охорони рослинного світу є певні території, рослинні угрупування, рідкісні та зникаючі види. В Україні існує система природоохоронних структур: біосферні заповідники, природні заповідники, національні парки, регіональні (обласні) ландшафтні парки, заказники і пам' ятки природи.
Для охорони рідкісних і зникаючих видів рослин і грибів створено Червону книгу України (1996). До Червоної книги України занесені 408 видів квіткових, 7 видів голонасінних, 6 видів плауноподібних, 8 видів папоротеподібних, 28 видів мохоподібних, 17 видів водоростей, 30 видів грибів і 27 видів лишайників.
Крім рідкісних видів рослин, існують певні рослинні угруповання, які також потребують охорони. Це спричинило створення Зеленої книги України - списку унікальних рослинних угрупувань нашої країни, що потребують охорони (120 рослинних угрупувань).

3. Чи є  в Україні реліктові ліси?
У Криму, на Поліссі, в Закарпатті й сьогодні можна знайти ділянки лісів з реліктовою рослинністю. На Донбасі, в горах Артема збереглися крейдяні бори — острівці дольодовикового лісового покриву України. Вони утворилися в долині Сіверського Дінця наприкінці третинного періоду. Основна рослина — крейдяна сосна, що відрізняється від сосни звичайної більш короткою хвоєю, дуже твердою деревиною і дрібними округлими шишками. Висотою сосни — від 8 до 28 м, найстаріші з цих дерев формою крони нагадують італійські зонтичні пінії.

                      4 рівень (2 б. – кожне запитання)
1.    Як змінився тваринний світ України під впливом господарської діяльності України?
Інтенсивне полювання, активна господарська діяльність людини призвели до істотних змін видового складу тварин. Багато з них сьогодні є рідкісними і зникаючими та занесені до Червоної Книги України, що налічує кілька сотень видів тварин.
Негативний прямий вплив людини на тварин проявляється, переважно, в прямому їх винищенні з метою одержання м’яса, жиру, хутра тощо. Внаслідок надмірного промислу і полювання, чисельність окремих видів тварин скоротилась, а в окремих випадках тварини повністю вимерли. Темпи вимирання тварин, особливо ссавців і птахів, вражають. Тільки в період ХІХ-ХХ століття, число вимерлих видів ссавців складає 125, а птахів - 187.

2. Яких заходів необхідно вживати для збереження родючості грунтів?
Україна має дуже великі земельні ресурси, проте ґрунти потребують раціонального використання і комплексних заходів з їх охорони.
Для підтримання ґрунтів у належному стані необхідно вживати різні заходи: насаджувати дерева і кущі на схилах ярів, щоб зупинити їх ріст; схили височин розорювати упоперек, щоб запобігти змиванню ґрунту поверхневими водами; в міру зрошувати землі; науково обґрунтовано вносити мінеральні добрива.