Географія, 7 клас. ПКР №1 "Закономірності формування природи материків та океанів"

Перевірочна робота з теми «Закономірності формування природи материків і океанів» (приклади завдань ЗНО різних років)

1. У якій з позначених на карті точок земної поверхні сонячні промені в окремі дні можуть відбиватися від поверхні на дні глибоких колодязів? (Карта додається)

2. Чому середньорічні температури повітря знижуються від екватора до полюсів?
А - зменшується географічна широта
Б - знижується абсолютна висота поверхні
В - знижується атмосферний тиск над суходолом
Г - зменшується кут падіння сонячних променів

3. Яку закономірність географічної оболонки відображено в змісті прислів'я: «Після припливу завжди буває відплив»?
А – ритмічність
Б – цілісність
В - широтну зональність
Г - висотну поясність

4. Земля рухається навколо Сонця з однаковим нахилом своєї осі (див. рисунок).

Повністю скачати роботу можна у вкладенні нижче: