Екскурсія на місцеве підприємство (10 клас)

Навчальна практика 10 клас
Екскурсія на місцеве підприємство

Мета і завдання екскурсії:
- ознайомитися з місцевим підприємством виробничої сфери, його виробничим процесом, принципами розміщення, організацією та структурою виробництва; зі змістом праці людей різних професій; з заходами по збереженню навколишнього середовища;
- розвивати знання про спеціалізацію, кооперування та комбінування;
- формуваим уміння аналізувати та робити висновки при складанні економіко-географічної характеристики місцевого підприємства на основі отриманих матеріалів підчас екскурсії.
Обладнання: зошит (блокнот), ручка або олівець, фотоапарат
Тип уроку: урок практичного застосування учнями отриманих знань.
Структура уроку:
I.Організаційний момент:
-Попередня підготовка учнів до екскурсії;
-Визначення мети і завдань екскурсій;
-Планування екскурсії;
II.Практична робота в класі - завдання для учня під час екскурсії.
III. Екскурсія.
IV.Підсумок екскурсії.
V.Домашнє завдання
Хід уроку.

I.Організаційний момент.
Перед тим як провести екскурсію вчитель повинен:
- вивчити відповідну літературу по тій галузі куди планується здійснити екскурсію;
- відвідати підприємство і визначити об’єкти які підлягають вивченню;
- скласти план проведення екскурсії, в якому повинен передбачити послідовність вивчення виробничих об’єктів, зміст пояснення вчителя і екскурсовода, запитання і завдання учням для спостереження і збору матеріалу;
- разом із екскурсоводом повинен виділити запитання, які потребують особливої уваги;
- повинен надати опережаюче завдання учням на повторення теоретичного матеріалу ними, що стосується галузі виробництва підприємства куди здійснюється екскурсія;
- вчитель грутує учнів на групи при необхідності (кількість залежить від кількості цехів або ділянок виробництва), дає завдання кожній групі (учням) зібрати відомості про цех, його особливості, яку продукцію він виготовляє;
- учню дається конкретне завдання по підготовці розповіді про зміст праці однієї професії в цеху;
- звернути увагу екскурсовода на те що після завершення екскурсії він як підсумок повинен розповісти про перспективи підприємства та покращення умов праці на ньому, а самому вчителю відзначити активних учнів під час екскурсії.
В класі перед екскурсією вчитель повинен :
- провести бесіду з попередження дитячого травматизму;
- озвучити мету і завдання екскурсії на підприємство, яка полягає в ознайомленні з виробничим процесом, принципами його розміщення, організацією та структурою виробництва, з ознайомленням зі змістом праці людей різних професій які є на виробництві; використовуючи зібраний матеріал вони повинні скласти економіко – географічну характеристику місцевого підприємства;
- оголосити завдання .
II.Практична робота в класі – завдання для учнів під час екскурсії.
Учні (групи) записують або отримують завдання на які вони повинні дати відповідь під час екскурсії, ці завдання дадуть змогу скласти загальну економіко-географічну характеристику підприємства.
Завдання 1.Дайте відповідь на запитання:
- назва підприємств, адреса;
- географічне положення, місце розташування відносно школи,
населеного пункту;
- коротка історія, етапи розвитку;
- особливості економіко- й транспортно – географічного положення,
виробничі зв’язки із сировини та пального;
- основні стадії виробничого процесу;
- технологія виробництва основного виду продукції;
- затрати сировини, палива, праці на одиницю продукції ( висновок про
характер виробництва:енергоємне, праце ємке,метало ємке, наукоємке;
- основні цехи, служби,
- склад готової продукції; їх функції.
- основні професії робітників;
- внутрішньозаводські зв’язки;
- види продукції, що випускають;
- споживачі готової продукції,
- виробничі зв’язки з реалізації;
- міроприємства по охороні праці і навколишнього середовища;
- перспективи розвитку підприємства.
Завдання 2. На основі зібраних даних складіть комплексну економіко – географічну характеристику підприємства за планом.
План:
1.Назваазва підприємства.
2. До якої галузі народного господарства відноситься.
3.Місце знаходження підприємства, його географічне положення.
4.Історія підприємства.
5.Спеціалізація підприємства.
6.Розміри підприємств.Його структура (цехи, їх виробничі зв’язки).
7.Які затрати сировини, води, палива, енергії, праці на одиницю продук-
ції. Висновки про характер виробництва: працеємке, енергоємке
металоємке, наукоємке виробництво.
8.Виробничо-територіальні зв’язки по сировині, паливу,обладнання та
готової продукції. Найважливіші споживачі.
9.Транспортні умови.
10.Основні професії та професійний рівень працівників.
11.Міроприємства по хороні праці і навколишнього середовища.
12.Перспективи розвитку і форми власності підприємства.
Висновок про значення і розвиток підприємства.
III.Екскурсія.
Підчас проведення самої екскурсії необхідно ще раз провести інструктаж з техніки безпеки і нагадати мету екскурсії та завдання які повинні виконати учні.
IV.Підсумок екскурсії.
Даємо коротку економіко-географічну характеристику підприємства на основі поставлених завдань.
V.Домашне завдання. Описати екскурсію за відповідними завданнями.

Автор: Дідушко Валентина Володимирівна, вчитель географії Білоцерківської загальноосвітньої I-IIIст.школи №11

 

Джерело: http://metodportal.com/