Екскурсія на місцеве підприємство (10 клас)

Навчальна практика з географії (10 клас)

Тема: «Комплексна екскурсія на місцеве підприємство».

Мета:ознайомитися з місцевим підприємством виробничої сфери, принципами його розміщення, організацією його виробництва та  структурою, розвивати знання про спеціалізацію, кооперування та комбінування,уміння аналізувати та робити висновки.

1. Вступна бесіда та інструктаж.

2. Екскурсія на місцеве підприємство:

* місце розташування відносно школи, коротка історія, етапи розвитку;

* особливості економіко- й  транспортно – географічного положення;виробничі зв’язки із сировини та пального;

* основні стадії виробничого процесу;

* технологія виробництва основного виду продукції;

* основні цехи, служби, склад готової продукції; їх функції. Основні професії робітників;

* внутрішньозаводські зв’язки;

* види продукції, що випускають;

* споживачі готової продукції, виробничі зв’язки з реалізації;

* перспективи розвитку підприємства

3. Обробка даних та оформлення звітів.

 

Джерело: http://pischanska.dnepredu.com/uk/site/index.html