Дистанційне навчання, географія 9 клас, тема "Вторинний сектор господарства. Виробництво та постачання електроенергії. Значення електроенергетики"

Географія 9 клас

Тема: Вторинний сектор господарства. Виробництво та постачання електроенергії. Значення електроенергетики

Шановні  учні! 
Наприкінці заняття ви будете:

Називати: типи електростанцій за джерелом використання енергетичних ресурсів
Оцінювати: перспективи використання відновлювальних джерел енергії в Україні та своєму регіоні.
Показувати на карті найбільші електростанції та зможете пояснити їх розміщення в Україні. 
Виявляти: переваги і недоліки виробництва електроенергії на різних типах електростанцій.

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності:   
На відміну від первинного сектора, вторинний сектор поєднує види економічної діяльності  переробної промисловості. Серед них особливе значення має такий вид економічної діяльності, який безпосередньо впливає на розвиток усіх інших, а також на умови життя населення.
Це електроенергетика.

Проблемне питання: Як ви розумієте зміст цієї реклами, що розміщена на картинці (Картинка додається у розробці заняття).

Вивчення нового матеріалу:
1. Опрацюйте 20 параграф у підручнику (автори Т. Г. Гільберг, В. В. Совенко, І. Г. Савчук)
2. Подивитися відео за покликанням
3. Робота з таблицею (Таблиця додається у розробці заняття)
4. Попрацюйте з картою (на с. 15) практикума (С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко): 
- позначте пунсонами електростанції, які записані у таблиці (на с. 13) цього практикума враховуючи дві ознаки: тип та потужність.
- типи електростанцій позначте кольором, а потужність - розміром пунсона.

Закріплення вивченого матеріалу:
1. Подивіться відео за покликанням:
2. Перейдіть за покликанням, введіть код і виконайте тести:  
код 7465795

Підсумок уроку:
Закінчити речення:

1. ЛЕП забезпечують транспортування і …
2. ГАЕС споживають і накопичують енергію, коли вона є в в надлишку , і …
3. Серед електростанцій, що використовують відновлювальні джерела енергії, найбільшого розвитку набули…

Домашнє завдання:
- Опрацюйте параграф 20.
- За допомогою Інтернету дізнайтеся, які підприємства електроенергетики працюють у вашому регіоні.

Розробка Іванченко Надії Петрівни, учителя географії Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Київської області

Скачати розробку заняття можна у вкладенні нижче: