Дистанційне навчання, географія 9 клас, тема «Глобальні проблеми людства» (Презентація та завдання до теми)

Географія, 9 клас. Презентація та завдання до теми: «Глобальні проблеми людства»

Шановні дев’ятикласники! Ось уже на порозі завершення навчального року. З метою кращого опанування навчального матеріалу з розділу V “Глобальні проблеми людства» до ваших послуг пропонується презентація, яка розміщена у вкладенні нижче. Повторити і переглянути попередні теми ви можете за посиланням.
З метою самоперевірки набутих знань з теми: «Глобальні проблеми людства» пропонуємо вам виконати наступні завдання:

Географія, 9 клас. Тема: «Глобальні проблеми людства»
1. Опрацюйте §§ 47-49, перегляньте презентацію.
2. Дайте визначення понять: геоглобалістика, ноосфера, сталий розвиток, екологія,  тероризм, глобальний, локальний (слайди: 3, 4, 5, 12, 13, 26).
3. Назвіть види глобальних проблем людства і об’єднайте їх у групи за подібністю характеристик. Відповідь обгрунтуйте (слайди: 6, 7, 10-16, 18, 19).
4. Назвіть причини виникнення глобальних проблем та зазначте шляхи їх подолання, заповніть таблицю за зразком: (слайди: 10- 16, 18, 19).

1) Проблема та її сутність    
2) Причини виникнення    
3) Шляхи подолання

5. Доведіть на прикладах: «Чи можна запобігти глобальним проблемам і мінімізувати їх наслідки?» (На прикладі однієї проблеми).
6. Перерахуйте ознаки глобальних проблем (слайд 21)
7. Визначте правильність наведених тверджень, позначивши правильне «+», неправильне «-» (слайди: 12, 13).
 Ідучи на терористичний акт, терорист приймає рішення принести в жертву своє життя для досягнення поставленої мети.
 Тероризм має багато різновидностей, проте будь – яка його форма є небезпечною, непередбачуваною, з тяжкими наслідками для соціуму.
 Діяльнісний вплив людини на природу – антропогенний фактор. 
 Екологія – наука, яка вивчає взаємозв’язки  живих організмів з навколишнім середовищем.
8. Доведіть на прикладах, чому питання «сталого розвитку» є дуже актуальним для України? (слайди:25-29).
9. Доведіть або спростуйте, що глобальні проблеми людства, взаємопов’язані між собою і є проблемою кожного з нас? (слайд: 22-24)
10. Поміркуйте "Терези" (слайд 23).
Інструктаж.
Використання людиною природних багатств можна уявити у формі терезів, на одній шальці яких помістимо всі природні багатства Землі, а на другій все те, що ми створюємо для задоволення своїх потреб. Яка шалька, на вашу думку переважить? Що може статися у майбутньому з тією шалькою, яка виявиться переваженою? Відповідь обґрунтуйте.

11. Як ви розумієте вислів «Не можна допустити, щоб люди направляли на своє власне знищення ті сили природи, які вони зуміли відкрити і підкорити». (Ф. Жоліо-Кюрі). Чи можна його зміст пов’язати з реченням «Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ століття» (слайд 28, 29).
12. Відшукайте в Інтернеті інформацію про «Грінпіс». Як ви розумієте зміст  девізу: «Думай глобально – дій локально» (слайд 29).

Укладач: Бондаренко Лідія Дмитрівна, вчитель географії Рокитнянського КЗЗСО № 2 Рокитнянської районної ради Київської області.

Повністю скачати заняття з усіма додатками можна у вкладенні нижче: