Дистанційне навчання, географія 8 клас, тематичний контроль навчальних досягнень з теми «Населення України та світу»

Географія, 8 клас. Тематичний контроль навчальних досягнень з теми
«Населення України та світу»

Шановні учні 8 класу! Вам залишилось опрацювати декілька тем з розділу ІV «Населення України та світу». Опрацювавши їх, перевірте рівень сформованості своїх знань з даного розділу. З цією метою вам пропонується виконати наступні завдання (додаються). Якщо у вас виникли певні питання і ви хочете повторити навчальний матеріал з даної теми, то зверніться до сайту за посиланням.

Географія, 8 клас. Тема «Населення України та світу»
Тематичний контроль навчальних досягнень

І. Запишіть визначення понять.

Природний приріст населення
Механічний рух населення
Сальдо міграцій
Демографія
Міграція
Українська діаспора
Густота населення
Урбанізація
Рурбанізація
Мегалополіс
Конурбація
Субурбанізація
Трудові ресурси

ІІ. І рівень. Виберіть одну правильну відповідь.
1. Як розрахувати природний приріст населення (ПП)?
А. Народжуваність + Смертність
Б. Народжуваність – Смертність
В. Народжуваність х смертність
Г. Смертність – народжуваність
2. Який показник демографічної ситуації в Україні вищий за  його середньо – світове значення?
А. Народжуваність (‰)
Б. Природний приріст (‰)
В. Частка жінок у статевій структурі населення (%)
Г. Частка дітей у віковій структурі населення (%)
3. Що таке «старіння нації»?
А. Зростання тривалості  життя в країні
Б. відтік  людей працездатного віку за кордон
В. Зростання частки людей літнього віку
Г. Більш пізній вихід людей на пенсію 
4. У яких країнах відбувся «демографічний вибух» у ХХ столітті?
А. У високорозвинених
Б. У країнах, що розвиваються
В. У країнах «великої сімки»
Г. У всіх країнах світу
5. Як називають процес зростання частки  міського населення та поширення міського способу життя?
А. Відтворення населення
Б. Міська агломерація
В. Урбанізація
Г. Субурбанізація
6. Яке твердження про  населення України є правильним?
А. Україна – багатонаціональна держава
Б. В’їзд до країни – це еміграція
В. У Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській областях за віковою структурою переважають молоді  люди 
Г. Найбільша густота населення у Миколаївській, Чернігівській, Херсонській областях
7. Яка релігія в Україні,  за кількістю віруючих  є переважаючою?
А. Буддизм
Б. Іслам
В. Християнство
Г. Юдаїзм
8. Якому поняттю відповідає таке твердження: «Масовий  приплив  сільського населення  в міста за короткий проміжок часу. Унаслідок цього їх економічний розвиток на встигає за  міграційним потоком  і виникають такі явища, як масове безробіття. Перенаселення міст,  поява на їх околицях  поселень -  нетрів із нашвидкуруч  збудованих жител?
А. Агломерація
Б. Урбанізація
В. Субурбанізація
Г. Хибна (несправжня ) урбанізація

ІІ рівень. Виберіть три правильні відповіді з семи запропонованих.
9. Які риси притаманні  для механічного  руху населення України?
А. перевищення смертності над народжуваністю
Б. Від’ємне сальдо міграцій
В. відтік працездатного населення у східні  частини країни
Г. маятникові міграції у міських  агломераціях
Д. Відтік частини населення міст у передмістя
Ж. Внутрішні міграції з півдня на північ країни
З. Депопуляція
10. Які характерні ознаки І типу відтворення населення?
А. Низький рівень народжуваності
Б. Високий показник природного приросту населення
В. Високий рівень народжуваності
Г. Висока частка дітей
Д. низький рівень смертності
Ж. Низький показник природного приросту  населення
З. Надлишок працездатного населення
11. Назвіть багатонаціональні держави (багатоетнічні)
А. Білорусь
Б. Велика Британія
В. Індія
Г. Росія
Д. Угорщина
Ж. Україна
З. Японія
12. Які категорії населення належать до трудових ресурсів?
А. Безробітні люди працездатного віку
Б. Люди з інвалідністю  працездатного віку
В. Працюючі пенсіонери
Г. Учні школи, віком до 16 років
Д. Непрацюючі пенсіонери
Ж. Працюючі підлітки
З. Люди з інвалідністю  непрацездатного віку

ІІІ рівень. Визначте правильну послідовність.
13. Установіть послідовність країн за чисельністю в них української діаспори, починаючи з  найбільшою:
А. Канада
Б. Росія
В. Казахстан
Г. США
14. Розташуйте  міста України в порядку зменшення  в них кількості населення:
А. Запоріжжя 
Б. Ковель
В. Одеса
Г. Ужгород

ІV рівень. Установіть відповідність.
15. Установіть  відповідність країн за рівнем урбанізації, віднісши їх до певної групи:
А. Високоурбанізовані
(частка міського населення
перевищує 50%)
Б. Середньоурбанізовані
(частка міського населення 
становить від 20 до 50%)
В. Низькоурбанізовані
(частка міського населення 
становить  менше 20 %)
(Алжир, Чад, Малі, Японія, США, Індія, Україна, 
Кувейт, Лаос, Оман, Єгипет, Болівія, Швеція)

16. Установіть відповідність між містами та їх функціями:
1. Трускавець
2. Жмеринка
3. Луганськ
4. Севастополь
А. Військова
Б. Промислова багатогалузева
В. Промислова спеціалізована
Г. Курортно – оздоровча
Д. Транспортна
17. Установіть відповідність між національними та етнічними меншинами і місцями їх компактного поживання на території України:
1. Росіяни, кримські татари
2. Білоруси, поляки
3. Греки, болгари
4. Гагаузи, румуни
А. Полісся 
Б. Закарпаття
В. Південна Бессарабія
Г. Приазов’я
Д. Крим

V рівень. Завдання відкритого типу.
18. Оберіть з таблиці необхідні для обчислення  показники та з’ясуйте, якою є густота населення (щільність) Одеської області.
1) Площа території (тис. кВ. км) - 33,3
2) Кількість поселень - 1176
3) Кількість населення (тис. осіб) - 2390
4) Народжуваність ‰ - 11,5
5) Смертність ‰ - 14,4
19. Розв’яжіть  задачу:
Кількість новонароджених в м. Києві станом на 01.01 2019 року становило 2773 особи, смертність становила 3373особи. Знайдіть природний приріст населення.

Укладач: Бондаренко Лідія Дмитрівна, вчитель географії Рокитнянського КЗЗСО № 2 Рокитнянської районної ради Київської області.

Повністю скачати матеріали до заняття з усіма додатками і презентацією можна у вкладенні нижче: