Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення» (Варіант 2)

Географія 8 клас, тема «Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення» 

Шановні учні, батьки та вчителі! Працюючи і навчаючись в нестандартних карантинних умовах, ми звикаємо до віртуального спілкування, намагаємось зрозуміти один одного. І це здорово! Головне, сьогодні: згуртованість, організованість і оптимізм. Ми продовжуємо  надсилати вам  навчальні матеріали, які, сподіваємося,  допоможуть  краще зрозуміти й засвоїти програмовий матеріал, що розміщений в параграфах підручників. Всі розробки навчальних занять для дистанційного навчання продовжуємо розміщувати на сайті, за посиланням.

Тема. Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. 
Виконати завдання:

1. Перегляньте навчальне відео - Джерело 1 

2. Опрацюйте параграф 44 підручника.
3. Дайте визначення понять «статева структура», «вікова структура».  
4. Дайте відповіді на запитання (коротко в зошит) 
А) Наведіть приклади країн, де переважає чоловіче населення, жіноче населення.
Б) За допомогою додатку 15 у підручнику з’ясуйте, яке співвідношення між чоловічим та жіночим населенням в Україні?
В) Яка вікова структура в Україні?
Г) Що таке «старіння нації»?
Д) Яке місце займає Україна за тривалістю життя населення?
5. Розгляньте карту ст. 40 «Світ. Природний приріст. Тривалість життя населення». Вкажіть приклади країн з високою та низькою тривалістю життя населення.
6. Перегляньте коротке відео - Джерело 2  
Які чинники впливають на тривалість життя населення?
5. Що таке «статево-вікова структура». 
Послухайте відповідний фрагмент відео.  Що можна дізнатися із піраміди?
6. Виконайте завдання практичної роботи № 12 у підручнику. 
Аналіз статево-вікових пірамід зробіть у зошиті робочому.

Матеріали підготували:
Терещук Наталія Миколаївна,
учитель географії Згурівського навчально-виховного комплексу «Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня» Згурівської районної ради Київської області;
Совенко Валерій Володимирович, завідувач кабінету географії, економіки та краєзнавства КНЗ КОР «КОІПОПК».

Повністю скачати матеріали до заняття з усіма додатками можна у вкладенні нижче: