Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Міське і сільське населення» (Варіант 2)

Географія 8 клас, тема «Міське і сільське населення»

Доброго дня, шановні восьмикласники! Оскільки карантин продовжується, то ми навчаємося в дистанційному режимі. 
Сьогодні ми ознайомимося з новою темою – Міське і сільське населення.

Тема. Міське і сільське населення.
1. Опрацюйте параграф 46 підручника (автори Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук, В. В. Совенко).
2. Прогляньте коротке відео за посиланням:
  https://www.youtube.com/watch?v=lFHfYUpwZhQ (з 6 хв)
3. Занотуйте в зошит поняття «система розселення».
4. Що є основою для поділу населених пунктів на міські і сільські?
5. Випишіть області України, в яких найбільший відсоток міського населення.
6. Користуючись схемами підручника мал. 164, табл. 5 (с. 222), складіть класифікацію міст :
І. За кількістю населення
ІІ. За функціями, які вони виконують
 Користуючись картами атласу, таблицями, статистичними даними, наведіть приклади міст України до кожної з груп ( як за чисельністю, так і за функціями, які вони виконують).
7. Таку ж схему створіть для сільських  населених пунктів, використовуючи мал. 166 і мал. 167 (с. 223 підручника).
8. На контурній карті позначте області з найбільшою кількістю міського і сільського населення. Розробіть власну легенду карти (позначення). Виділіть лідерів.
9. Використовуючи подану нижче схему, позначте міста – мільйонники та надвеликі міста України (схема додається).

10. Які особливості характерні для кількості сільського населення 
а) у високорозвинутих країнах
б) у країнах, що розвиваються
11. Наведіть приклади країн світу, для яких характерні різні форми розселення сільського населення
а) групова (села) – … 
б) розсіяна (ферми) – …  
в) кочова – …
12. Дайте визначення терміну «рурбанізація»
13. Чи знаю я міста України?
https://learningapps.org/9218836

Успіхів вам у роботі! Надіємось, що ви отримали нові знання і задоволення від такої роботи! 

Матеріали підготували: 
Кожем’яченко Ольга Миколаївна, учитель географії Іванківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2  Київської області;
Совенко Валерій Володимирович, завідувач кабінету географії, економіки та краєзнавства КНЗ КОР «КОІПОПК».

Повністю скачати матеріали до заняття можна у вкладенні нижче: