Дистанційне навчання, географія 7 клас, підсумкова контрольна робота з розділів V і VІ (Океани. Вплив людини на природу материків і океанів)

Географія, 7 клас. Підсумкова контрольна робота.

Шановні учні 7 класу! Ще залишилось декілька тижнів  до закінчення навчального року.  Сьомий клас ви будете завершувати дистанційно. Отже, опрацювавши  останні розділи(V і VІ) підручника, виконайте  підсумкову контрольну роботу, яку вам надіслано.  Продовжуйте користуватись сайтом за посиланням.
Географія, 7 клас. Підсумкова контрольна робота (автори: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.)
Розділ V. Океани. Розділ VI. Вплив людини на природу материків і океанів.

І рівень. Виберіть одну правильну відповідь:
1. Протока Дрейка, Магелланова протока, Панамський канал сполучають...
А. Тихий океан з Індійським
Б. Атлантичний океан з Тихим    
В. Північний Льодовитий океан з Тихим
Г. Атлантичний океан з Індійським
2. Які форми рельєфу утворюються на дні океану в місцях розходження літосферних плит?
А. Глибоководні жолоби
Б. Підводні каньйони
В. Складчасті гори
Г. Серединні океанічні хребти
3. Які обидві холодні течії знаходяться в Атлантичному океані?
А. Мусонна, Мадагаскарська
Б. Лабрадорська, Гольфстрім 
В. Бразильська, Течія Західних вітрів
Г. Канарська, Бенгельська
4. Що називають Арктикою?
А. Антарктиду та прилеглі до неї води океану
Б. Північний Льодовитий океан та прилеглі
до нього узбережжя материків
В. Гренландію та прилеглі до неї води океанів
Г. Нагромадження багаторічної криги у Північному Льодовитому океані
5. Який з океанів має власну літосферну плиту,  тому його узбережжя  є найбільш сейсмічно активне?
А. Північний Льодовитий       
Б. Атлантичний                       
В. Тихий
Г. Індійський
6. Яка частина Океану найбільш заселена організмами?
А. Поверхнева товща води
Б. Глибоководні жолоби
В. Материковий схил
Г. Глибоководні рівнини
7. Як називається забруднення речовинами й сполуками штучного похо-дження, які надходять у географічну оболонку та порушують процеси кругообігу речовини й енергії?
А. Фізичне    
Б. Хімічне    
В. Біологічне
Г. Механічне
8. Яка міжнародна організація склала перелік природних та культур¬них об'єктів, які вважаються надбанням усього людства під назвою «Всесвітня спадщина»?
А. Грінпіс              
Б. НАТО          
В. МВФ
Г. ЮНЕСКО

ІІ рівень. Виберіть три правильні відповіді з семи запропонованих:
9. Виберіть три основні частини дна океану:
А. Серединні океанічні хребти
Б. Материковий схил    
В. Глибоководні рівнини    
Г. Ложе океану
Д. Каньйони
Ж. Підняття дна
З. Шельф    
10. Чим відрізняються умови існування у воді у порівнянні з суходолом?
1. Нестача світла                                        
2. Багато світла        
3. Значнні коливання  температури   
4. Малі коливання температури
5. Надлишок кисню
6. Високий тиск  
7. Незначний тиск
11. Виберіть моря Тихого океану:
1. Охотське                      
2. Чорне                           
3. Червоне                        
4. Японське
5. Біле
6. Карське
7. Південнокитайське
12. Що із зазначених компонентів природи належить до природних ресурсів?
1. Ґрунти                                                   
2. Рельєф                                                   
3. Багаторічна мерзлота                                 
4. Корисні копалини
5. Стихійні явища природи   
6. Вода річок
7. Вода боліт

ІІІ рівень. Визначте правильну послідовність
13. Установіть правильну послідовність вивчення природних компонентів океану:
А. Кліматичні пояси
Б. Водні маси та течії
В. Геологічна будова та рельєф дна
Г. Органічний світ
14. Розташуйте океани у порядку зростання кількості кліматичних поясів, в межах яких вони простягаються
А. Тихий
Б. Північний Льодовитий
В. Індійський
Г. Атлантичний
15. Складіть послідовність морських течій у північній частині Тихого океану, починаючи з екваторіальних широт
А. Північнотихоокеанська               
Б. Каліфорнійська 
В. Північна Пасатна
Г. Куросіо
16. Розмістіть географічні об’єкти в  Атлантичному океані за годинниковою стрілкою, починаючи від узбережжя Європи:
А. Карибське море
Б. Гвінейська затока
В. Біскайська  затока
Г. Саргасове море

ІV рівень. Установіть відповідність:
17. Установіть відповідність між   представниками органічного світу та фор¬мами життя в океані, до яких вони належать:
1. Коралові поліпи                    
2. Акули                                      
3. Одноклітинні  водорості           
4. Креветки                               
А. Рослини бентосу                                               
Б. Тварини бентосу
В. Тварини нектону
Г. Рослини планктону
Д. Тварини планктону
18. Установіть відповідність між типами водних мас та їх властивостями:
1. Поверхневі          
2. Проміжні                  
3. Глибинні              
4. Придонні                  
А. Температура близька до 0° С у всіх широтах,
солоність має середнє значення/
Б. Стрімке зростання температури і солоності з глибиною.    
В. Поступове зниження з  глибиною температури води
вирівнювання солоності.
Г. Змінюють свої властивості відповідно до клімату у                                                              
різних широтах.
Д. Поступове підвищення температури з глибиною та 
cередні показники солоності.
19. Установіть відповідність між «кольоровими» морями та океанами, в межах яких вони сформувалися:
1. Чорне 
2. Жовте                                                
3. Біле                                                    
4. Червоне                                             
А. Тихий океан                                                            
Б. Атлантичний океан
В. Індійський океан
Г. Північний Льодовитий океан
Д. Південний океан
 
Завдання виконуйте і відповіді надсилайте вчителям у зручний для вас спосіб і час.

Матеріали упорядкувала: Бондаренко Лідія Дмитрівна, вчитель географії Рокитнянського КЗЗСО №2  Рокитнянської  районної ради Київської області.

Повністю скачати матеріали до заняття з усіма додатками і презентацією можна у вкладенні нижче: