Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема Практична робота №5 "Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз" 

Географія 6 клас

Тема: Практична робота №5 «Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз» 

Наприкінці заняття ви будете:
знати суттєві ознаки понять «погода»,  елементи погоди та як використати спостереження зміни елементів погоди: температури повітря, атмосферного тиску, вітру, вологості повітря, хмар, хмарності, опадів; 
вміти будувати графіки ходу температури, діаграми розподілу опадів за певний період, розу вітрів;
аналізувати зміни температури повітря, напряму вітру, хмарності, опадів;
оцінювати вплив стану повітря на здоров’я населення та значення прогнозу погоди для життя й діяльності людини.

З вересня ви вели щоденники спостережень за погодою.
Сьогодні ми узагальнимо вашу працю і спробуємо розкрити значення наших спостережень

Використовуємо свої щоденники спостережень за погодою.
Для учнів, у яких з різних причин «загубились» щоденники спостережень, завдання можна виконати, використавши посилання розміщені після всіх завдань.

Завдання:
1. Побудувати розу вітрів за жовтень 2020 року
- спочатку робимо табличку і використовуючи узагальнені дані будуємо розу вітрів (табличка додається)

- будуємо розу вітрів: дотримуємось такого правила 1день = 5мм

2. Побудувати стовпчикову діаграму хмарності за жовтень 2020 року
- будуємо табличку та відповідно до неї діаграму хмарності (табличка додається)

Проаналізуйте діаграму хмарності та розу вітрів:
а) яка хмарність переважала?
б) які напрями вітру переважали?
в) як залежала хмарність від вітру?

Запишіть ваші міркування у зошит

3. Побудувати графік зміни температури за грудень 2020 року

Проаналізуйте графік  ходу температури
а) максимальна температура –                            
б) мінімальна температура –                            
в) амплітуда температур –                            
г) середня річна температура –                            
д) визначе середню температуру за грудень 2020 року

4. Складіть короткий опис погоди своєї місцевості за 10 січня 2021 року
а) температура (градусів С) –                            
б) напрям вітру –                            
в) хмарність –                                 
г) опади –                                
д) атмосферний тиск –                            
е) висновок про причини зміни погоди упродовж дня та як погода вплинула або могла вплинути на господарську діяльність людини
є) запишіть визначення поняття «погода»,  «елемент погоди»

Хто має труднощі з виконанням завдання, опрацюйте ще раз параграфи  29,31 підручника (автори Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б.).

Посилання для допомоги учням, що не мають своїх щоденників спостережень за погодою (дані використовуємо зі стовпців «День»)

Посилання до 1 та 2 завдання

Посилання до 3 завдання

Посилання до 4 завдання

Успіхів при виконанні практичної роботи.

Розробку підготував Савчук Сергій Олександрович, учитель географії Любомирівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Згурівського району Київської області

Повністю скачати розробку практичної роботи можна у вкладенні нижче: