Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема «Кількість населення на Землі. Розселення населення на Землі. Людські раси»

Географія 6 клас, тема «Кількість населення на Землі. Розселення населення на Землі, його густота. Найбільш населені території земної кулі.
Людські раси»

Для повторення й узагальнення матеріалу, який ви розглядали на протязі карантину, пропонуємо звертатися до сайту за посиланням.

Тема: Кількість населення на Землі. Розселення населення на Землі, його густота. Найбільш населені території земної кулі.
Людські раси. Дослідження М. Миклухо-Маклая. Найчисленніші народи світу.

1. Опрацюйте параграф 53 підручника
2. Перегляньте відеоурок за посиланням.
3. Знайдіть і запам’ятайте значся понять теми: «раса», «густота населення», «народ».
3. Робота з картою
• Розгляньте карту «Народи та густота населення світу» ст..28-29.
• Ознайомтесь із легендою карти «Густота населення»
• Знайдіть райони світу з найвищою та найнижчою густотою населення.
• Назвіть причини такої густоти населення у даних регіонах
(Запишіть у зошити коротко)
4. Заповніть у робочому зошиті таблицю «Людські раси», розглянувши карту «Раси» ст. 28-29 атласу (таблиця додається).
1) Раса    
2) Зовнішні ознаки    
3) Район поширення

Перевірте свої знання за посиланням

5. Вчені довели, що розумові та фізичні здібності людини не залежать від раси, до якої вона належить. Усі народи розвивають свою науку, культуру, звичаї.
Розгляньте фото (фото додається) і на ньому ви побачите видатну постать України. Напишіть 2-3 реченнями про внесок ученого у вивчення рас людства.
«Свій приклад»*
Наведіть приклади відомих вам людей, які належать до різних рас людства.
6. Знайдіть у підручнику, випишіть у зошит та запам’ятайте найпоширеніші мови світу.

Матеріали підготували:
Терещук Наталія Миколаївна,
учитель географії Згурівського навчально-виховного комплексу «Гімназія -  загальноосвітня школа І ступеня» Згурівської районної ради Київської області;
Совенко Валерій Володимирович, завідувач кабінету географії, економіки та краєзнавства КНЗ КОР «КОІПОПК».

Повністю скачати всі матеріали до заняття з додатками можна у вкладенні нижче: