Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема "Добовий і річний хід температури повітря, причини їхнього коливання"

Географія 6 клас

Тема: Добовий і річний хід температури повітря, причини їхнього коливання. Практична робота № 4, 5 (І Частина). Складання графіка зміни температури повітря. Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою 

Мета: формувати знання про температуру повітря та причини її зміни з висотою і в часі; розвивати практичні навички аналізувати та визначати середньодобову та середньорічну температуру та амплітуду коливань температури; навчити розраховувати температуру залежно від висоти місцевості; підвести учнів до розуміння важливості спостережень за температурою повітря в різних місцях Землі; розвивати уважність, спостережливість, відповідальність; виховувати прагнення досліджувати навколишній світ. 

Очікувані результати: 
Наприкінці заняття ви зможете: 
- будувати графіки ходу температури;
- обчислювати середні температури та амплітуди температур; 
- пояснювати розподіл температури повітря на земній поверхні.

Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 
Проблемне питання.  Про те, для чого потрібен термометр та як саме вимірюють температуру повітря, вам відомо з ранніх літ. Слухаючи прогноз погоди, ви, напевно, звернули увагу на те, що температура повітря в різних районах Землі відрізняється в один і той же час. А чи зможете ви пояснити, чому?

Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів 
Прийом «Інтелектуальна розминка» 
- Який склад має повітря атмосфери?
- Які шари виокремлюють в атмосфері Землі залежно від температури та щільності повітря?
- Яке значення має наявність атмосфери для планети?
- Чому необхідно вивчати процеси, що відбуваються в атмосфері?
- Які способи вивчення атмосфери вам відомі?
- Коли в нашій місцевості спостерігаються найвищі і найнижчі температури протягом доби? Протягом року?
- Коли протягом дня Сонце піднімається вище над горизонтом? Протягом року?
- Якщо комусь із Вас доводилося подорожувати літаком, то Ви, напевно, чули, як стюардеса повідомляє температуру за бортом. Вона висока чи низька?
- Як розраховують середнє арифметичне чисел?

Вивчення нового матеріалу
1. Перегляньте презентацію уроку за посиланням.
2. Опрацюйте § 29 підручника (Т.Г. Гільберг, Л.Б. Паламарчук).
3.  Повітря нагрівається від земної поверхні. Для повітря це підстильна поверхня. Ступінь її нагрівання залежить від кута падіння сонячних променів, від кольору (ґрунт, сніг), речовин, які її вкривають (вода, пісок, асфальт).
З підняттям на 1000 м температура знижується на 6°С, або при незначних висотах з підняттям на 100 м температура знижується на 0,6°С. (Малюнки додаються)
Приклад задач на визначення температури повітря з висотою.  

Задача 1. На якій приблизно висоті в горах з’явиться зона снігів та льодовиків, якщо біля підніжжя середня річна температура становить +18°С.
Межа вічних снігів називається сніговою лінією, де температура повітря не опускається нижче 0°С і можливе утворення льоду та накопичення снігу.
Розв’язок: Складаємо пропорцію, пам’ятаємо, що на 1000 м температура знижується на 6°С. Отже, 
1 км - 6°С
Х, км - 18°С, звідси виходить, що 18°С ˟ 1 км / 6°С
Відповідь: на висоті 3 км.
Задача 2. Температура повітря біля земної поверхні становить  +25°С. Визначте температуру повітря на вершині гори, висота якої – 1500 м (або 1,5 км).
Розв’язок: 1. Складаємо пропорцію, пам’ятаємо, що на 1000 м температура знижується на 6°С. Отже, 
1 км - 6°С
1,5 км – Х,°С, звідси виходить, що 1,5 км ˟ 6°С / 1 км = 9°С (на стільки знизиться температура повітря);
2. Визначаємо температуру на вершині гори:  +25°С - 9°С = +16°С.
Відповідь: температура повітря на вершині гори становить +16°С.
А тепер спробуйте самі розв’язати задачу. Чи може в Африці утворитися льодовик на вершині гори Кіліманджаро, якщо температура біля підніжжя гори + 25°С?
4. Протягом дня температура повітря змінюється, тобто залежить від освітленості Землі внаслідок її добового обертання. (Малюнок додається)
Запишіть у зошит основні визначення:
Графічне відображення зміни температури повітря протягом доби називають добовим ходом температури. 
Для аналізу змін температури за місяць будують графік місячного ходу температур. Для цього використовують середню температуру кожної доби певного місяця.
Середньодобова температура повітря – це величина, отримана шляхом обчислення середньоарифметичного числа. 
Знаходимо суму добових температур повітря, окремо додаємо додатні і від’ємні температури повітря: +21°С - (-17°С) = +4°С. Отримане значення ділимо на кількість вимірювань: +4°С : 9 = +0,7°С.
Різницю в градусах між найвищою і найнижчою температурою за певний період називають амплітудою коливань температур. 
Аt =tmax – tmin,    Аt = +8°С – (-6°С) = 14°С

5. Ознайомитися з розв’язками задач на зміну температури повітря можна також за посиланням. 
6. Практична робота № 4 - 5. Розв’язування задач на зміну температури повітря, Складання графіка зміни температури повітря (І частина)
Завдання 1. Побудуйте графік температури повітря за наведеними даними (дані додаються). Під час побудови використайте такий масштаб: вертикальний 5 мм - 1°С, горизонтальний 1 см – 1 місяць. Підрахуйте  середньорічну температуру та амплітуду температур. На графіку наочно відобразіть різницю між найнижчою і найвищою середньомісячними температурами року.
Завдання 2. Користуючись даними календаря погоди, побудуйте графік місячного ходу температур (на вибір), обчисліть середню місячну температуру та місячну амплітуду температур.
Завдання 3.  Над узбережжям Чорного моря летить літак на висоті 6 км. Температура за бортом літака –18°С. Якою є температура в цей момент на березі моря?
Висновок. Які показники температури повітря ви навчилися визначати під час виконання практичної роботи.

Закріплення вивченого матеріалу
Прийом «Проблемне питання»
Від яких ще причин, крім кута падіння сонячних променів, залежить температура повітря певної території?
Назвіть види поверхонь Землі, які поглинають багато сонячного світла і тепла, а які – відбивають? Як це впливає на температуру повітря?
Прийом «Географічний крос»
Найважливішою характеристикою стану погоди є... 
Для її вимірювання використовують прилад...
Показники температури поблизу поверхні Землі значною мірою залежать... 
Різниця між найвищою і найнижчою температурами повітря — це... 

Домашнє завдання
1. Опрацювати § 29.
2. Доробити практичну роботу.
До побачення! Бажаю успіхів усім Вам!

Розробка Притули Людмили Миколаївни, учителя географії Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Бориспільської міської ради Київської області

Повністю скачати заняття можна у вкладенні нижче: