Дистанційне навчання, географія 11 клас, тема «Виробництво сільськогосподарської продукції у світі. Видобування й споживання мінеральних ресурсів. Практична робота №8»

Географія, 11 клас, тема  «Виробництво сільськогосподарської продукції у світі. 
Видобування й споживання мінеральних ресурсів. Практична робота №8»

Доброго дня, шановні вчителі та одинадцятикласники й одинадцятикласниці! 
Оскільки зараз в Україні оголошено карантин, то ми працюємо дистанційно. 
Протягом карантину усі матеріали до уроків ми розміщуватимемо на нашому сайті, за посиланням.

Тема. Виробництво сільськогосподарської продукції у світі. Видобування й споживання мінеральних ресурсів. 
Практична робота №8

1. Перегляньте відеоурок «Сільське господарство світу. Географія 10 клас» за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=LtQBmpCOjlA&list=PLYeu7IyFVZj9yWaaGf7Z_l...
2. Прочитайте §35 підручника (Автори: С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко). розгляньте мал.108 (ст.127) з’ясуйте, 
які агрокліматичні пояси займають найбільші площі у кожному регіоні світу. 
Аналізуючи текст  підручника (ст.125-128) заповніть таблицю (таблиця додається):
1) Назва агрокліматичного поясу (помірний; субтропічний; тропічний)
2) Головні с.г.культури
3) Головні галузі тваринництва
4) Країни-найбільші -виробники та експортери

3. Пропоную для перегляду відео про інновації у сфері агробізнесу у світі:
В Сполучених Штатах набувають популярності вертикальні ферми   
https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=Zwugox3o2-Q&feature=emb...
Інноваційні технології у сільському господарстві - 
https://www.youtube.com/watch?v=0xA9Zc8tS5w
Удивительные фермерские технологии и изобретения - 
https://www.youtube.com/watch?v=LX8bmlwcZE4

4. Перегляньте відеоурок «Світові мінеральні ресурси. Географія 10 клас» - 
https://www.youtube.com/watch?v=CUdTgz9HBPY

5. Пропоную для перегляду відео  «Видобуток корисних копалин в океані: глибока невизначеність» -

https://www.youtube.com/watch?v=Z8ZLfZfKfWE

6. Аналізуючи текст §35 – ст. 128-132, заповніть таблицю (таблиця додається):
1) Вид мінеральних ресурсів
Вугілля
Нафта
Природний газ
Залізна руда
Мідна руда
Алюмінієва руда
2) Країни-лідери за запасами
3) Головні країни-експортери

7. Запишіть  основні  ланки ланцюгів доданої вартості виробництва сталі та міді, а також алюмінію. 
Запишіть  основні ТНК-виробники сталі, міді та алюмінію у світі.
8.  Дайте усні відповіді на запитання:
- Чи збігаються райони видобутку руд чорних і кольорових металів з регіонами найбільшого виробництва металів? 
- Які чинники є основними на кожній ланці ланцюгів виробництва цих металів?
- Яке місце займає Україна у глобальних ланцюгах доданої вартості у виробництві сталі та алюмінію?

Практична робота №8
Позначення на контурній карті (знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості у виробництві алюмінію 
Завдання 1. За картою кольорової металургії світу розподіліть країни за їхньою міжнародною спеціалізацією 
в виробництві алюмінію, вписавши їхні назви у відповідні комірки таблиці 
(контурна карта і таблиця додаються).
1) Країни зі значним видобутком бокситів
2) Країни зі значним виробництвом глинозему
3) Країни зі значним виробництвом первинного алюмінію
4) Країни-імпортери первинного алюмінію

Завдання 2. За даними таблиці послідовно нанесіть на контурну карту світу:
А) способом значків – місця видобутку бокситів  в країнах, що ведуть їх значний видобуток;
Б) способом локалізованих діаграм – країни, що ведуть значний видобуток бокситів;
В) способом локалізованих діаграм – країни, що ведуть на своїй території значне виробництво  глинозему;
Г) способом локалізованих діаграм – країни, що ведуть на своїй території значне виробництво  первинного алюмінію;
Д) стрілками зеленого кольору – напрямки перевезення бокситів до країн, що ведуть значне 
первинне виробництво металевого алюмінію;
Е) стрілками червоного кольору – напрямки перевезення первинного алюмінію до його країн-споживачів.
У висновку поясніть чинники міжнародної спеціалізації країн на різних стадіях 
виробництва алюмінію та причини формування глобальних ланцюгів доданої вартості у виробництві цього кольорового металу.

(Використано завдання  з практикуму з курсу «Географічний простір Землі» 11 клас. Автори: Кобернік С.Г та Коваленко Р.Р)

Матеріали підготувала Чемерис Ольга Олегівна, учитель географії Переяславської гімназії Переяславської міської ради Київської області.

Повністю скачати всі матеріали до заняття з додатками можна у вкладенні нижче: