Дистанційне навчання, географія 11 клас, тема «Поняття «Глобальна економіка» (Варіант 2)

Географія, 11 клас. Супровідне пояснення та відеопрезентація до теми: «Глобальна економіка»
     
Шановні одинадцятикласники! Я переконана, що ви вже мали змогу переглянути  відеопрезентацію  до теми: «Глобальна економіка»  і   опрацювати § 22. (Скачати відеопрезентацію можна у вкладенні внизу сторінки). Сподіваюсь, що ви скористаєтесь моїми пропозиціями, виконаєте  запропоновані завдання і запитання  до теми 1.
Тема заняття 1: «Поняття  «глобальна  економіка». Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг. Системи виробництва. Географічність міжнародної спеціалізації та кооперації. Роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки. Глобальні ланцюги доданої вартості»
1. Опрацюйте § 22 «Світові економічні зв’язки» за підручником авторів Т. Гільберг, І. Савчук, В. Совенко.
2. До 1 пункту «Поняття «глобальна економіка», використайте  слайди  1-11 презентації. 
Завдання: 
• Дайте визначення понять «національна економіка», «світова економіка» , «глобальна економіка»;
• Назвіть фактори, які впливають на глобалізаційні процеси та які їх наслідки?  
3. До пункту 2 «Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг», використайте слайди 12- 22.
Завдання:
• Дайте визначення поняття «світовий ринок»;
• Накресліть схему «Структура світового ринку» в робочих зошитах.
• Позначте на контурній карті «Найбільші ТНК світу» та  запам’ятайте країни базування.
• На  форзаці підручника ознайомтесь з торговельними марками ТНК. З’ясуйте, продукцією яких ТНК користуються у вашій сім’ї, родині?
• Обгрунтуйте відповідь: чому світовому ринку ІТ- технологій, патентів і ліцензій надають великого значення?
• Наведіть приклади: яку роль ІТ- технології та Інтернет відіграють у нашому житті? Відповідь обґрунтуйте.
• Знайдіть в Інтернеті визначення понять: «дочірні компанії», «нет-економіка», «дивіденди», «аутсайдери», «аутсорсинг», «вільні економічні зони (ВЕЗ)»;
• Використавши слайд 19, з’ясуйте: яка роль відводиться країнам у міжнародній ліцензійній торгівлі, хто є найбільшими гравцями» на цьому ринку?
4. Опрацьовуючи пункти 3 «Система виробництва» та 4 «Географічність міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва», використайте  слайди 23- 27.
Завдання:
• Пригадайте, що означає поняття «система виробництва» ?
• Розгляньте слайд 24 «Складники системи виробництва» та запам’ятайте їх.
• Продемонстровано на слайді 25 і мал. 91 підручника  «Етапи розвитку та типи виробничих систем». Пригадайте  з курсу історії та використавши матеріали  Інтернету дізнайтесь, чому «системи виробництва» отримали такі назви?
• Пригадайте з курсу «Географія 9 клас»:   Що таке «міжнародний поділ праці», «форми суспільної організаціЇ виробництва», «форми просторової організаціЇ виробництва»? і використайте свої знання під час розгляду цього питання. Розгляньте слайди 25, 26.
• Пригадайте: як в міжнародному поділі праці виглядають окремі країни, в т.ч. Україна?
• Назвіть чинники, які впливають на  міжнародну спеціалізацію та кооперування виробництва. (Слайд 27)
5. Опрацьовуючи пункт 5 «Роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки», використайте слайди 28, 29.
Завдання:
• Що таке вільні економічні зони (ВЕЗ), де вони знаходяться та яка мета їх створення?
• Який зв'язок між ТНК і ВЕЗ в глобальній економіці?
6. Вивчення пункту 6 «Глобальні ланцюги доданої вартості» розпочніть з використання  слайдів (30 -35) і ви дізнаєтесь, що кінцева стадія виготовлення продукції неможлива від початкової в будь - якому виробництві і при  будь- якій  системі господарювання.
Завдання:
• Визначте, що означають поняття «додана вартість»?, «ланцюг доданої вартості»?
• Розгляньте приклади  окремих видів ланцюгів доданої вартості в різних видах діяльності (слайди  32- 34)
• За картами атласу визначте субрегіони з  найбільшою кількістю ланцюгів доданої вартості.

Матеріали підготувала: Лідія Дмитрівна Бондаренко, вчитель географії Рокитнянського КЗЗСО №2 Рокитнянської районної  ради  Київської області.

Повністю скачати матеріали до занняття і відеопрезентацію можна у вкладеннях нижче: