Дистанційне навчання, географія 11 клас, тема «Населення України» + Практична робота №9

Географія 11 клас, тема «Населення України»

Добрий  день, шановні учні! 
Карантин триває, тож нам слід  продовжувати дистанційне  навчання.  Сьогодні до вашої уваги пропонується нова тема, що зазначена вище. Якщо в когось виникла необхідність повторити матеріал, який ви розглядали під час карантину раніше, то його можна знайти за посиланням.
 

Тема.  Населення України.  
Практична робота №9. Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні. 

1. Перегляньте відеоурок «11 клас. Географія. Населення України» за посиланням  та випишіть у зошит  шляхи вирішення демографічних проблем в Україні.
2. Прочитайте § 29 підручника (Автори: С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко). 
3. Пропоную також  переглянути  відео:
- «Українська демографія» - Джерело 1.
- «Заробітчани з України: куди і на які роботи вони їздять» - Джерело 2.
4. Спробуйте дати усні відповіді на запитання:
- Які головні причини зменшення кількості населення в Україні протягом останнього століття?
- Які позитивні і негативні наслідки зовнішньої трудової міграції з України?
- Поясніть значення термінів: урбанізація,  субурбанізація, рурбанізація, джентрифікація. Які з цих процесів поширені  в Україні?

Практична робота №9
Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні.
Завдання 1.За даними тематичних карт атласу «Географічний простір Землі. 11 клас» або матеріалами на сайті   
Джерело 3 згрупуйте області України й запишіть їхні назви у відповідні комірки таблиці (Таблиця додається).

Завдання 2. За статево-віковою пірамідою України 2019  року  
( Джерело 4 )  простежте тенденції щодо зміни народжуваності, смертності та характеру зміни поколінь в нашій державі протягом останніх десятиліть.
За даними таблиці у висновку схарактеризуйте відмінності перебігу демографічних процесів та  розселення в різних регіонах України. Поясніть причини даних явищ.

(Використано завдання  з практикуму з курсу «Географічний простір Землі» 11 клас. Автори: Кобернік С.Г та Коваленко Р.Р.)

Матеріали підготувала Чемерис Ольга Олегівна, учитель географії Переяславської гімназії Переяславської міської ради Київської області.

Повністю скачати матеріали до заняття з усіма додатками можна у вкладенні нижче: