Дистанційне навчання, географія 11 клас, підготовка до ЗНО, практичні завдання і задачі (Варіант 4)

Завдання за топографічною картою

Варіант 4  
Завдання:

1. Вкажіть числовий та іменований масштаб карти. 
2. Визначте прямокутні координати точок 1, 2, 3, 4 на карті (4 точки). 
3. Виміряйте абсолютні висоти цих точок. 
За кожну правильну відповідь 0,5 бала. Всього – 7 балів.

Топографічна карта додається у вкладенні нижче
Відповіді до варіанту 4

точка 1  Х1= 5701340, Y1= 6369380  Н=124,5
точка 2  Х2= 5700640, Y2= 6370270  Н=135,25
точка 3  Х3= 5700270, Y3= 6369590  Н=127,4
точка 4  Х4= 5700570, Y4= 6369090  Н=121,1

Масштаб карти: 1 : 10 000 
В 1 см 100 м

Суцільні горизонталі проведені через 1 м.
Критерій оцінювання прямокутних координат ±20 м
Критерій оцінювання абсолютних висот ±0,25 м

Повністю скачати завдання з топографічною картою можна у вкладенні нижче: