Дистанційне навчання, географія 10 клас, тема «Україна в геополітичному вимірі»

Географія 10 клас. Розділ VІ «Україна в геополітичному вимірі»

Шановні учні 10 класу! Завершуючи навчальний рік в карантинному режимі , кожен з нас підводить підсумок своєї праці: «Що вдалось, а що не вдалось ?». І кожний для себе зробить певні висновки. 
Звичайно, ці випробування були нелегкими як для вас, так і для нас. Проте ми стали, на мою думку, більш організовані, помірковані, самостійні, дієві. Багато матеріалів ви опрацьовували самостійно. Вміння працювати з різноманітними джерелами знань, бути організованими, поміркованими, дієвими – складно, але це виклик сьогодення. Я сподіваюсь, що з цим викликом, всі ми, справились успішно.
Як завжди, матеріали розміщуємо на сайті за посиланням.
Бажаю успіхів! Приємного літнього відпочинку!

Географія, 10 клас. Розділ VІ «Україна в геополітичному вимірі».
Тема 1. Україна в геополітичному вимірі
Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин

1. Опрацюйте §§ 37 – 38.
2. Визначте правильні та помилкові твердження, позначивши їх знаками: правильні «+», неправильні «-».
 Геополітика – наука, яка розглядає вплив географічних чинників на внутрішню і особливо зовнішню політику держав і націй.
 На розвиток держави географічне положення немає впливу.
 В Україні назріла ситуація і розуміння того, що зовнішні і внутрішні умови створюють можливості мобілізації ресурсів, перш за все людських, підприємницьких, інтелектуальних для здійснення макроекономічного прориву.
 Сепаратизм – це політична діяльність, спрямована на відокремлення етнічної, культурної, релігійної або іншої спільноти від основної частини країни.
 З травня 2008 року наша держава входить до складу Світової організації торгівлі (СОТ).
 Відносини Україна – ЄС – це двохсторонні  відносини між Україною та ЄС у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки, культури тощо. 
 Представництво Європейської комісії в Україні було відкрито у вересні 1993 року.
 Менталітет – усі переконання, відносини, стосунки, погляди, образ мислення соціальної групи (нації) або індивіда, на який впливають соціальні, культурні та біологічні фактори.
 АСЕАН – інтеграційне об’єднання країн Європи. 
3. Продовжіть речення: «Україна отримала довгоочікувану свободу і незалежність ___________ року.
4. Робота з  картою 
 На політичній карті світу знайдіть Україну. Назвіть держави, з якими вона межує.
 Пригадайте, між якими державами в сучасному світі точаться збройні конфлікти через спірні території. Покажіть їх на карті.
5. Методичний прийом «Так», «НІ»
На сучасній політичній карті налічується 236 країн і територій. Незалежних самостійних держав – 194. Політична карта відображає тривалий історичний розвиток людського суспільства впродовж багатьох тисячоліть. Пригадайте з історії, чи завжди на політичній карті світу була територія із назвою Україна? В складі яких територій перебувала сучасна територія України:
• Річ Посполита
• Османська імперія
• Австро – Угорська імперія
• Німеччина
• Російська імперія
• Чехословаччина
6. Проаналізуйте таблицю 1 «Етапи формування політичної карти світу новітнього періоду» 

Таблиця 1. «Етапи формування політичної карти світу новітнього періоду» (Таблиця додається)

• Які події відбувалися на ІV етапі формування політичної карти новітнього періоду ? Які наслідки розпаду СРСР?

7. Запам’ятайте: 
• Геополітичні центри сили – найбільш потужні за економічним, військовим. науково – технічним, фінансовим та людським потенціалами країни та їх об’єднання. У сучасних умовах можна виділити сім основних геополітичних центрів сили: США, Росія, Євросоюз, Китай, мусульманський світ, Японія, Індія. Сполучені Штати Америки - найвпливовіший центр сили. (Схема додається)

8. За схемою «Регіони сили», визначте основні регіони «центри сили світу» і знайдіть їх на карті.
9. Робота з  таблицею 2 «Геополітична роль країни»
Розглянувши таблицю «Геополітична роль країни», визначте місце України на сучасній геополітичній карті світу?
(таблиця додається).

Таблиця 2. «Геополітична роль країни» 

10. Дайте відповіді на запитання:
• Яка головна мета зовнішньої політики України? (Ст. 18 Конституції України)
• Чому після здобуття незалежності, стратегічно важливою постала проблема визначення національних інтересів і позиціювання держави на геополітичній карті світу?
• Які геополітичні центри сили мають найбільший вплив на Україну?
• Що таке ТНК та яка їх роль у глобальних економічних відносинах? Які ТНК відомі в Україні? Продукцією яких ТНК користувались ви або ваша сім’я?
• Охарактеризуйте структуру експорту  та імпорту товарів і послуг України. Які країни є основними торговельними партнерами України?
11. Використовуючи Інтернет – ресурси, схему 1 «Україна і євроінтеграція» проаналізуйте кроки участі України в процесах європейської інтеграції. На якій сходинці знаходиться Україна по  виконанню завдань щодо вступу в ЄС? (схема додається)

Схема 1. «Україна і євроінтеграція»

Укладач: Бондаренко Лідія Дмитрівна, вчитель географії Рокитнянського КЗЗСО № 2 Рокитнянської районної ради Київської області.

Повністю скачати заняття з усіма додатками можна у вкладенні нижче: