Дистанційне навчання, географія 10 клас, тема «Країни Африки. Єгипет. ПАР»

Географія 10 клас, тема «Країни Африки. Єгипет. ПАР»

Для повторення й узагальнення матеріалу, який ви розглядали на протязі карантину, пропонуємо звертатися до сайту за посиланням

Країни Африки
1. Єгипет. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП. Система розселення. Особливості структури економіки. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості розвитку третинного сектору економіки. Характерні риси просторової організації економіки. Зовнішні економічні зв’язки.
2. ПАР. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП. Система розселення. Особливості структури економіки. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості розвитку третинного сектору економіки. Характерні риси просторової організації економіки. Зовнішні економічні зв’язки.

1. Опрацюйте параграфи 35, 36 підручника
2. Чим, на вашу думку,  у світі славиться Єгипет та ПАР? Запишіть у зошит.
Перегляньте відео за посиланням
Джерело 1 - Єгипет; 
Джерело 2 - ПАР
3. Опрацюйте чинники, що визначають місце країн у МПП (схеми додаються)
Порівняйте їх. Дайте оцінку впливу кожного чинника на спеціалізацію Єгипту та ПАР у вигляді таблиці (за 5-ти бальною шкалою)

1) Чинники
Економіко-географічне положення
Політико-географічне положення
Працересурсний потенціал
Природно-ресурсний потенціал
а) водні ресурси
б) мінеральні ресурси
в) земельні ресурси
г) кліматичні ресурси
д) рекреаційні
Історичний чинник
2) Єгипет    
3) ПАР

4. Складіть порівняльну таблицю «Види діяльності, що визначають спеціалізацію країн ПАР і Єгипту».

1) Сектори економіки
Первинний
Вторинний
Третинний
2) Види діяльності    
3) Єгипет    
4) ПАР

5. Використовуючи карту атласу ст. 34 та додаткові джерела інформації позначте на картосхемах Єгипту та ПАР за допомогою власних позначень найбільші міста країн, світові міста, найбільші морські порти, аеропорти, фінансові й туристичні центри, промислові райони. (картосхеми додаються) 

Матеріали підготували:
Терещук Наталія Миколаївна,
учитель географії Згурівського навчально-виховного комплексу «Гімназія -  загальноосвітня школа І ступеня» Згурівської районної ради Київської області;
Совенко Валерій Володимирович, завідувач кабінету географії, економіки та краєзнавства КНЗ КОР «КОІПОПК».

Повністю скачати всі матеріали до заняття з додатками можна у вкладенні нижче: