Дистанційне навчання, географія 10 клас, підсумкова контрольна робота за розділами: V «Африка» і VІ «Україна в міжнародному просторі»

Географія, 10 клас. Підсумкова контрольна робота за розділами: V «Африка» і VІ «Україна в міжнародному просторі»

Шановні десятикласники! Ми продовжуємо працювати 
дистанційно і я сподіваюсь, що матеріали, які надсилаються вам на сайт за посиланням, ви добросовісно опрацьовуєте, читаєте параграфи і продовжуєте слухати уроки (відповідно до розкладу) Всеукраїнської школи онлайн на YouTube-каналі МОН.
Отже, вам залишається опрацювати VІ розділ «Україна в міжнародному просторі». Опрацювавши навчальні матеріали, перевірте рівень сформованості своїх знань з розділів: V і VІ.
З цією метою вам пропонується виконати наступні завдання (додаються)

Географія, 10 клас
Підсумкова контрольна робота (автори Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.)
Розділ V. Африка 
Розділ VІ. Україна в міжнародному просторі

І рівень. Виберіть одну правильну відповідь.
1. Африка є найбільш політично нестабільним регіоном світу. За це Африку називають «киплячим континентом». З 1960 року, з часу здобуття незалежності більшістю країн, у більш, ніж третині нових держав відбулися збройні зіткнення через соціально – політичні, ресурсні, національно – етнічні, територіальні, ідеологічні протиріччя. Яка першопричина збройних конфліктів в Африці?
А. Низький рівень прибутків населення, що викликає невдоволення владою.
Б. Колоніальні кордони держав, які не враховують етнічних меж при етнічному мисленні населення.
В. Наявність в країнах великої кількості зброї в результаті її масштабної закупівлі на світовому ринку.
Г. Мало ефективний вплив світової громадськості на врегулювання збройних конфліктів.
2. Яка підгрупа країн, що розвиваються чисельно переважає в Африці?
А. Нові індустріальні країни
Б. Країни - дрібні острови
В. Найменш розвинуті країни
Г. Нафтодобувні країни
3. Які види природних ресурсів визначають схожість міжнародної спеціалізації Єгипту та ПАР?
А. Лісові ресурси гілей
Б. Нафта та природний газ
В. Сировина для кольорової металургії
Г. Рекреаційні ресурси морських узбереж
4. За фінансової підтримки високо розвинутих країн промисловою спеціалізацією  Демократичної Республіки Конго (ДРК) та Замбії стала кольорова металургія. Обидві країни входять до ТОП- 10 країн світу за виплавкою міді, випередивши такі країни: Канаду, Казахстан, Польщу. Що сприяло розвитку великих промислових районів, які спеціалізуються на кольоровій металургії на території цих африканських країн?
А. Транзитне географічне положення
Б. Забезпеченість мінеральною сировиною
В. Наявність потужних електростанцій
Г. Розвиток точного машинобудування
5. Африканський континент тривалий час був традиційною зоною політичних та економічних інтересів багатьох країн Європи, до яких згодом приєдналися США, а в останні роки Китай і Індія. Який чинник визначає зацікавленість африканськими  рівнем
А. Багатство природних ресурсів
Б. Зручне географічне положення
В. Наявність малоосвоєних територій
Г. Наявність дешевої робочої сили
6. Які види діяльності називають «трьома китами» економіки Єгипту, що створюють найбільшу частку ВВП країни?
А. річкове судноплавство, гідроенергетика на Нілі, вирощування бавовнику
Б. Видобуток залізних руд, виплавка сталі, швидкісні залізниці
В. Морське судноплавство, міжнародний туризм, видобуток нафти
Г. Виробництво бавовняних тканин, виробництво хімічних речовин, автомобільний транспорт.
7. Яку спільні риси розвитку економіки притаманні для ПАР та інших високо розвинутих переселенських країн: Канади та Австралії?
А. Зберігається високий рівень бідності, соціального розшарування та безробіття
Б. Велика праце ресурсна база, яка складається з робітників різного рівня кваліфікації та низьким  рівнем оплати праці 
В. Індустріально – аграрна структура економіки
Г. Більшу частку загальної суми експортних надходжень забезпечує добувна промисловість
8. Укажіть правильне твердження щодо зовнішньоекономічних зв’язків України.
А. У структурі експорту переважають товари з незначною часткою доданої вартості: металопродукція, аграрна продукція, залізорудна сировина
Б. Найбільше прямих іноземних інвестицій та довгострокових кредитів в українську економіку надходить з країн Америки
В. У структурі імпорту незначну частку становить вартість енергоносіїв: нафти, природного газу, кам’яного вугілля
Г. Основними товарами, які  експортує Україна є машини та обладнання хімічної промисловості

ІІ рівень. Виберіть три правильні відповіді з семи запропонованих.
9. Які існують ознаки впливу колоніального минулого на сучасну міжнародну спеціалізацію та просторову структуру  господарства країн Тропічної Африки?
1. від районів, які  виробляють експортну продукцію, прокладені дороги до великих портів, звідки вона вивозиться на світовий ринок.
2. В розміщенні економіки немає домінування одного центру; великі промислові центри з’єднані транспортною інфраструктурою.
3. Переважають малоефективне, часто монокультурне сільське господарство, лісове та рибне господарство, добувна промисловість.
4. Міжнародну спеціалізацію країн визначають машинобудування, хімічні та металургійні виробництва, електроенергетика.
5. В країнах утворилися промислові райони, які зорієнтовані на дешеву та одночасно кваліфіковану робочу силу.
6. Характерні невеликі осередки промисловості та плантаційного сільського господарства на фоні величезних площ малоефективного  дрібнотоварного виробництва.
7. Найбільш важливим джерелом державних прибутків є міжнародний туризм, фінансові, транспортні, комунікаційні послуги.
10. Які характерні ознаки притаманні урбанізаційним процесам африканських країн?
1. За рівнем урбанізації  Африка поступається іншим регіонам світу.
2. В африканських країнах найвищий у світі рівень урбанізації.
3. Для Африки притаманні найвищі у світі темпи урбанізації.
4. Темпи урбанізації в країнах Африки дуже низькі.
5. Типовою ознакою урбанізаційних процесів в Африці є джентрифікація.
6. Для багатьох африканських країн характерна хибна урбанізація.
7. В африканських містах більшість населення працює на підприємствах обробної промисловості.
11. В Африці зосереджено близько 17 % площ лісових масивів світу в екваторіальному та субтропічному поясах. Які із зазначених тверджень правильно характеризують лісове господарство африканських країн, які розташовані в зоні  вологих екваторіальних лісів?
1. З деревини хвойних порід виготовляють папір, який іде на експорт.
2. Заготовляють кору коркового дуба, яка є однією  зі статей експорту країн.
3. Африканський  регіон постачає на світовий ринок деревину цінних порід: червоне, ебенове дерево, тощо.
4. Лише чверть африканських лісів є природними, решта є штучними насадженнями.
5. Поширена заготівля «диких» лісо продуктів: збирання дикорослої кави, дикого меду, одержання каучуку з дикорослої гевеї.
6. На освоєних лісових територіях проводяться лісо відновлювані роботи, що сприяє, збереженню екваторіального лісу.
7. Лісове господарство у першу чергу задовольняє місцеві потреби у паливі.
12. Характерною рисою  ринків є цінова конкуренція, в якій перемагає той продавець, який має менші витрати і внаслідок цього може знижувати ціну на свою продукцію. Які чинники забезпечують конкурентні переваги українських товарів на світовому ринку?
1. Широке використання дешевих відновлюваних  джерел енергії.
2. Розвинена виробнича та соціальна інфраструктура.
3. Невелика частка амортизації обладнання у структурі виробничих витрат.
4. Енергозберігаюче та матеріалоощадне виробництво.
5. Низький рівень оплати праці при достатньо високому рівні кваліфікації робітників.
6. Низькі затрати на енергоносії та виробництво електроенергії.
7. Відносно низька вартість сільськогосподарської та мінеральної сировини.

ІІІ рівень. Визначте правильну послідовність.
13. Розставте сільськогосподарські культури, що вирощують в Африці залежно від їхнього поширення від екваторіального кліматичного поясу до субтропічного.
А. Какао, олійна пальма
Б. Оливки, виноград
В. Арахіс, цукрова тростина
Г. Фінікова пальма
14. Розташуйте світові міста Африки у порядку їхнього віддалення від України, починаючи з найближчого
А. Найробі
Б. Кейптаун
В. Йоханнесбург
Г. Каїр
15. Встановіть послідовність типів систем світо влаштування, які пройшло людство
Протягом ХХ – початку ХХІ століття.
А. Монополярний світ: єдиний світовий лідер США
Б. Багатополярний світ: ера європейських країн у світовій політиці
В. Багатополярний світ: три основні геополітичні центри
Г. Багатополярний світ: ера протиборства США і Радянського Союзу.
16. Використовуючи статистичні  дані, розрахуйте показник ВВП за номінальним значенням на душу населення у зазначених країнах Африки та розставте їх у порядку зменшення одержаних показників. 

Укладач: Бондаренко Лідія Дмитрівна, вчитель географії Рокитнянського КЗЗСО № 2 Рокитнянської районної ради Київської області.

Повністю скачати контрольну роботу з усіма додатками і таблицями можна у вкладенні нижче: