Довідка про стан викладання читання

Довідка
про стан викладання читання у початкових класах 

   
    Під час вивчення стану викладання читання в початкових класах основну увагу було зосереджено на таких питаннях:
-    Роботі вчителів на уроках читання з формування навичок швидкісного, виразного і свідомого навчання;
-    Володіння учнями загально навчальними читацькими уміннями і навичками (виробленням в учнів правильної дикції, виразності та інтонаційності читання, глибоким й усвідомленим сприйняттям тексту).
-    Реалізації виховних завдань уроків читання.
    Відвідані уроки, результати перевірки ведення вчителями-початківцями шкільної документації, зокрема уроки позакласного читання та бібліотечні уроки, свідчать про те, що програмні вимоги з навички читання  в основному виконуються. Школярі вміють передавати основний зміст прочитаного за допомогою запитань учителя. Особливо вдало працюють над формуванням навички читання на уроках позакласного читання такі вчителі:  Так, у 2 класі вчитель ----- спрямовує школярів на широке ознайомлення зі світом доступних їй книжок з власної ініціативи, на пошук серед них тих, які найбільшою мірою можуть задовольнити пізнавальні інтереси кожного з учнів.
    Враховуючи об’єктивні обставини все ще недостатнього рівня сформованості повноцінної навички читання учнів 1 класу, рівня їхнього літературного розвитку, особливого значення набуває індивідуалізація самостійної читацької діяльності дітей.
    Учитель --------  на своїх уроках визначає навчальні завдання з урахуванням індивідуальних можливостей кожного, поступово ускладнюючи матеріал, що підлягає засвоєнню.
    У 3-4 класах на уроках читання та позакласного читання відбувається  колективне обговорення того, що діти прочитали заздалегідь. Крім того, вчителі -------- планують проведення занять так, під час яких школярі глибше засвоюють ознаки певного літературного жанру, вчаться за допомогою своїх наставників узагальнювати історичний, морально-етичний досвід, відображений у змісті художніх творів.
    Вчителі початкових класів багато років  поспіль тісно співпрацюють з філіалом  дитячої міської бібліотеки. На базі філіалу проводяться інформаційні хвилинки, бібліотечні уроки, надається методична допомога у підготовці та проведенні класних виховних годин, читацьких ранків, вікторин. А шкільний бібліотекар допомагає учням підібрати цікаві дитячі книги і залучає учнів до систематичного читання літератури, організовує захист читацьких формулярів.
    З метою стимулювання читацької активності учнів у  кожному навчальному кабінеті обладнані куточки дитячої книги.

Рекомендації:
1.    Продовжувати працювати над виробленням в учнів правильної дикції, виразності та інтонаційності читання, глибоким і усвідомленим сприйняттям тексту.
2.    Диференційовано підходити до вибору домашнього завдання, враховуючи рівень підготовки, психологічного стану дитини, її здібностей, умінь і навичок.

Джерело: http://school7-pv.klasna.com/