Довідка про стан роботи бібліотеки

Довідка

про стан роботи шкільної бібліотеки

Мета: вдосконалення бібліотечно-інформаційного, культурно-просвітницького забезпечення навчально-виховного процесу та контроль за робою бібліотекаря,який атестується.

         Згідно з Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.1999 р. № 139, виконання Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1228-р та з метою вдосконалення бібліотечно-інформаційного, культурно-просвітницького забезпечення навчально-виховного процесу протягом І семестру та ----- навчального року шкільною бібліотекою (зав. бібліотекою -----------) було проведено ряд заходів, які сприяли популяризації дитячої книги серед учнівської молоді. У бібліотекаря існує спільний план бібліотечних уроків з дитячою бібліотекою мікрорайону школи. Таких бібліотечних уроків відбулося -----. Найактивнішими були класи ------- (класні керівники -----------------), учні початкових класів – 2-4 кл. (класні керівники   -------------------------)

         Щомісячно бібліотекар школи і бібліотечний актив перевіряють стан підручників. Таких рейдів відбулося -----------.

         Підбито підсумки І туру акції «Живи, книго!». За планом роботи бібліотеки відбулося два засідання бібліотечного активу. В зв’язку з карантином у школі не проводився конкурс «Кращого читача» за І семестр, він переноситься на ІІ семестр в рамках Тижня дитячої книги.

         Бібліотекарем ---------- підготовлено книжкові виставки, присвячені знаменним датам: «Письменники-ювіляри», «Золоті імена Павлоградщини», «Пам’ятаймо про славне минуле» (до Дня партизанської слави), «Тепло душі, красу любові, від серця серцю дітям передали» (до Дня вчителя), «Літопис великої Перемоги» (65 річчя визволення України), «Голгофа головної смерті» та інші.

         ----------- у спеціальному щоденнику роботи шкільної бібліотеки щоденно фіксує відвідування учнями шкільної бібліотеки. Гортаючи журнал, робимо висновок, що в середньому на учня 5-11 класів складає ----- відвідувань, що свідчить про недостатнє охоплення учнів бібліотекою і відсутність дієвого контролю за читанням учнями програмової літератури вчителями школи. Переглядаючи учнівські формуляри, найактивнішими читачами є ------------класи, станом на--------- р. з  --- класів записано ----- учнів, у --- класі всього --- учні відвідують шкільну бібліотеку.

         На момент перевірки у завідуючого бібліотекою ----- була наявною необхідна документація: план роботи бібліотеки, книга сумарного обліку художньої літератури та підручників, книга реєстрації підручників, накладні та акти списання та отримання літератури, зошит ОШ-10, зошит видачі підручників (списки виданих підручників по класах завірені батьками), зошит реєстрації журналів та періодичних видань, план комісії «Живи, книго!» а також тематика бібліотечно-бібліографічних занять (документація ведеться згідно вимог).

         ------------- систематично веде зошит з самоосвіти, який поповнюється методичними новинками: діагностичною картою роботи, індивідуальною картою методичного моніторингу професійної діяльності бібліотекаря.

Рекомендації:

  1. Упорядкувати журнал проведення рейдів штабу «Живи, книго!».
  2. Активізувати роботу учнівського та педагогічного колективу в акції «Подаруй бібліотеці книгу!».

Довідку підготувала:

Джерело: http://school7-pv.klasna.com/