Довідка про облік відвідування

                                  Довідка                                                                              

про облік відвідування учнями 1-11 класів навчальних занять.

Мета: забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку. Відповідно до Закону України «Про освіту» та згідно річного плану роботи школи -------- року адміністрацією школи було перевірено стан відвідування учнями 1-11 класів навчальних занять. В ході перевірки виявлено: в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. Класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку з обліку відвідування учнями уроків і до кінця робочого дня намагаються з’ясувати причину відсутності дитини на уроках через зв'язок з батьками. Крім того, у школі ведеться журнал контролю: кожного дня черговий клас відмічає відсутніх на уроках за допомогою щоденних рапортичок. З учнями, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин, класними керівниками проводяться індивідуальні роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.
В повному обсязі відвідування учнями навчальних занять відстежують -------------- У цих класних керівників на всі пропуски уроків учнями є довідки або пояснювальні записки від батьків. Для обліку медичній сестрі не всі довідки надають --------------------------------------
    В ------------- кл. є довідки у класних керівників, а в цей день учні згідно класного  журналу відвідали всі уроки. На момент перевірки не було довідок, які б пояснювали причину відсутності деяких учнів на уроках----------------------------------------------------- Не всі вчителі-предметники відповідально ставляться до організації контролю за відвідуванням учнями школи по класах. Наслідком цієї безвідповідальності є невідповідність кількості пропущених уроків, відмічених класним керівником на сторінці зведеного обліку відвідування.
Рекомендації:
1.    Класним керівникам -------------------- узгоджувати проведену роботу з учнями, які мають пропуски уроків без поважних причин із заступником директора з виховної роботи ---------------------------------
2.    Класним керівникам 1-11 кл. на батьківських зборах довести до відома батьків:
а)    записка на ім’я директора або класного керівника повинна відповідати всім вимогам ведення ділових паперів (повними даними дитини та батьків, з числом та підписом);
б)    В разі відсутності дитини в школі більше 3-х днів надавати довідку з лікарні, навіть,якщо не зверталися до лікаря, то довідку, яка засвідчує можливість перебування дитини в дитячому колективі.                  

Довідку підготувала:

Джерело:http://school7-pv.klasna.com/