Чинники розміщення виробництва

Чинники розміщення виробництва — сукупність умов, які впливають на розміщення промислових підприємств і дозволяють зменшити собі¬вартість продукції та у найкращий спосіб забезпечити її реалізацію.

Матеріаломісткість — кількість сировини або матеріалу, яка витрачається на виробництво одиниці продукції.
Наукоємність — значна частка витрат на науково-дослідні роботи в собівартості виробництва.
Енергоємність — кількість електроенергії, яка витрачається на виробництво одиниці продукції.
Водоємність — кількість води, яка витрачається на виробництво одиниці продукції.
Трудомісткість — витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції.

Чинники розміщення виробництва

■    Сировинний.

■    Споживчий.

■    Екологічний.

■    Транспортний.

■    Трудові ресурси.

■    Науково-технічний прогрес.

■    Паливно-енергетичний.

■    Водний.

■    Ринкова кон’юнктура.