Африка (ІІ варіант)

Контрольна робота з теми «Африка» (7 клас)

ІІ варіант
 

1. Які форми рельєфу переважають в Африці?
А низовини Б височини і плоскогір’я В давні гори Г молоді гори

2. На якій річці Африки знаходиться один з найширших водоспадів світу?
А Ніл Б Конго В Нігер Г Замбезі

3. Яка з океанічних течій формує пустелю Наміб?
А Канарська Б Гвінейська В Сомалійська Г Бенгельська

4. Яка причина відсутності трави та великих тварин у вологому екваторіальному лісу?
А жорстока боротьба за існування Б нестача поживних речовин в ґрунті В господарська діяльність людини Г висока щільність дерев

5. Установити відповідність між ґрунтами та природними зонами:
1. червоно-бурі                        А вологі екваторіальні ліси
2. коричневі                              Б савани і рідколісся
3. тропічні пустельні                В степи й лісостепи
4. червоно-жовті фералітні   Г пустелі
                                                    Д твердолисті вічнозелені ліси й чагарники

Виберіть три правильні відповіді:
6. Які з названих водойм відокремлюють Африку від Євразії?
А Суецький канал                  Г Середземне море
Б Гібралтарська протока    Д Мозамбіцька протока
В Перська затока                  Е Гвінейська затока

7. Виберіть правильні твердження:
А Африка – другий за розмірами материк Землі
Б Африка в минулому була частиною Гондвани
В басейн внутрішнього стоку є найбільшим за площею
Г зона вологих екваторіальних лісів – в тропічному поясі
Д в Африці найбільша за площею пустеля світу
Е чисельність населення Африки є найбільшою серед материків

8. Розташуйте озера Африки з півночі на південь:
А Чад Б Ньяса В Вікторія Г Танганьїка

9. Яка закономірність спостерігається у розташуванні природних зон Африки? Поясніть, з чим це пов’язано?