Коефіцієнт зволоження

Коефіцієнт зволоження

Коефіцієнт зволоження – це величина, яка показує відношення кількості опадів за певний період до величини випаровуваності. Його визначають за формулою:

 К = О/В, де К – коефіцієнт зволоження; О – кількість опадів за певний період; В – випаровуваність.

Випаровуваність – це кількість води, яка може випаруватися з тієї чи іншої території при певній температурі (за умови, що запаси води необмежені).

Якщо коефіцієнт зволоження більший за одиницю (К > 1), тобто опадів випадає більше, ніж максимально може випаруватися, то таке зволоження називають надмірним. Достатнім вважається зволоження, якщо кількість опадів дорівнює максимально можливому випаровуванню (К = 1). Недостатнім є зволоження, якщо кількість атмосферних опадів менша від кількості вологи, яка може випаруватися з даної території, тобто коефіцієнт зволоження менший за одиницю (К < 1). Зволоження вважається бідним, якщо коефіцієнт зволоження менший  за 0,33.

Задача 1. Визначити коефіцієнт зволоження у м. Дніпропетровську, якщо опадів за рік там випадає 504 мм, а випаровуваність становить 800 мм.

Розв’язок:

Використовуючи формулу К = О/В визначаємо коефіцієнт зволоження. Він буде становити 0,63:

К = 504 мм : 800 мм

К = 0,63.

Відповідь: коефіцієнт зволоження для м. Дніпропетровська буде складати 0,63.

 Якщо потрібно визначити випаровуваність при умові, що нам відомі кількість опадів і коефіцієнт зволоження, то ми використовуємо таку формулу: В = О/К

Задача 2. Визначити випаровуваність для м. Рівного, якщо кількість опадів тут 700 мм, а коефіцієнт зволоження – 1,08.

Розв’язок:

В = 700 мм : 1,08

В = 648 мм

Відповідь: випаровуваність у м. Рівному буде становити 648 мм.

Якщо відомі випаровуваність і  коефіцієнт зволоження, то кількість опадів визначаємо за формулою : О = В × К

Задача 3. У місті Алжир коефіцієнт зволоження становить 0,54, а випаровуваність – 1400 мм на рік. Визначте середньорічну кількість опадів у цьому місті.

Розв’язок:

Використовуючи формулу О = В × К, визначаємо, яка кількість опадів випадає у місті Алжир:

О = 1400 мм × 0,54; О = 756 мм

Відповідь: у м. Алжир  на рік випадає приблизно 756 мм опадів.

Задача 4. Визначте коефіцієнт зволоження, якщо опадів випадає  в середньому за рік 400 мм, випаровування 410 мм, а випаровуваність 800 мм. Поясніть, для якого регіону України характерні дані показники. Яким чином цей показник впливає на горизонт вимивання?
Розв’язання:
Використовуючи формулу К = О/В визначаємо коефіцієнт зволоження:
К = 400 мм : 800 мм;
К = 0,5.
Відповідь: коефіцієнт зволоження буде складати 0,5, такий показник характерний для південної території України (зона степу). Оскільки К<1, то із горизонту вимивання у ґрунті гумус майже не вимивається у нижні горизонти, тому формуються родючі ґрунти – чорноземи.

Автор: В.В. Совенко, методист НМК природничих дисциплін КОІПОПК

 

Захищено авторським правом. Дозволено некомерційне використання. При копіюванні пряме посилання обов'язкове.