Розвиток географічних знань про Землю

Контрольна робота 6 клас.
Розвиток географічних знань про Землю
І варіант

1.    Кого з давньогрецьких вчених називають «батьком географії»?
А Ератосфена;   
Б Геродота;    
В Птолемея;    
Г Піфагора

2.    Завдяки чому було відкрито Америку?
А першій навколосвітній подорожі;
Б пошуку португальцями морського шляху до Індії;
В пошуку Південного материка Джейсмом Куком;
Г пошуку західного шляху до Індії Христофором Колумбом

3.    Хто відкрив Антарктиду?
А Крузенштерн і Лисянський           
Б Белінсгаузен і Лазарєв
В Амундсен і Скотт                   
Г Джеймс Кук і Абел Тасман

4.    Хто з мореплавців здійснив три кругосвітні подорожі?
А Магеллан       
Б Кук        
В Колумб        
Г Васко да Гама

Виберіть дві і більше правильні відповіді
5.    Завдяки яким ученим з’явилися перші відомості про українські землі?
А Піфагор  
Б Аристотель  
В Геродот  
Г Птолемей  
Д Бехайм   
Е Магеллан

6.    Які мандрівники брали участь у відкритті Австралії?
А Колумб        
Б Лазарєв і Беллінсгаузен          
В Тасман  
Г Крузенштерн і Лисянський        
Д Магеллан           
Е Кук  

7.    Установіть послідовність, починаючи з найдавніших часів:  
А вивчення океанічних глибин          
Б перша навколосвітня подорож  
В пошуки європейцями Індії            
Г створення першої карти

8.    Установіть послідовність діяльності особистостей, що вивчали Землю
А Клавдій Птолемей         Б Фернан Магеллан   
В Джеймс Кук                  Г Христофор Колумб

9.     Установіть відповідність.
1. вперше досяг Північного полюсу          А Роберт Скотт
2. вперше досяг південного полюсу         Б Отто Шмідт
3. другим досяг Південного полюсу         В Роберт Скотт
4. вивчав рослини та тварини океану        Г Роберт Пірі
                                                               Д Жак-Ів Кусто

 

 

Контрольна робота 6 клас.
Географічне пізнання Землі
ІІ варіант

1.    Хто довів, що Земля має форму кулі?
А Геродот       
Б Піфагор     
В Ератосфен       
Г Птолемей

2.    Про існування якої частини світу європейцям стало відомо в останню чергу?
А Антарктида       
Б Америка       
В Австралія      
Г Азія

3.    Хто з полярників першим досяг Південного полюсу?
А Роберт Пірі               
Б Роберт Скотт
В Руаль Амундсен        
Г Михайло Лазарєв

4.    Як через помилку Хр. Колумба й донині називають корінне населення Америки?
А американці      
Б колумбійці      
В індійці       
Г індіанці

Виберіть дві і більше правильних відповіді (5-6)
5.    Хто з мандрівників прославився здійсненням навколосвітніх мандрівок?
А Колумб         
Б Марко Поло         
В Магеллан                
Г Крузенштерн
Д Кук         
Е Лисянський

6.    Які наукові наслідки мала перша навколосвітня подорож?
А Земля має форму кулі              
Б на Землі більше суходолу, ніж води  
В відкрито Америку                     
Г на Землі більше води, ніж суходолу  
Д відкрито Австралію                  
Е всі океани зв’язані між собою

7.    Установіть послідовність осіб, що вивчали Землю:
А Роберт Скотт     
Б Марко Поло     
В Васко да Гама      
Г Абел Тасман

8.    Установіть послідовність маршруту плавання Васко да Гама до Індії:
А Індія      
Б Атлантичний океан    
В Європа       
Г Індійський океан

9.    Установіть відповідність
1.Марко Поло           А довів, що Австралія материк, а не острів
2.Васко да Гама       Б першим дістався Індії суходолом
3.Магеллан              В очолив першу навколосвітню подорож
4.Тасман                  Г проклав морський шлях до Індії
                               Д першим досяг Південного полюсу