Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема "Вода в атмосфері: випаровуваність, вологість повітря, зміни вологості повітря"

Географія 6 клас 

Тема. Вода в атмосфері: випаровуваність, вологість повітря, зміни вологості повітря

Шановні учні! Опрацювавши матеріал уроку ви навчитесь:
• розрізняти поняття «випаровування» і «конденсація»;
• визначати абсолютну і відносну вологість повітря;
• дізнаєтесь про прилади, якими вимірюють вологість повітря;
• регулювати вологість повітря в кімнаті;
• дізнаєтесь як утворюються хмари, туман і роса та чим вони схожі.

Дистанційне навчання, географія 9 клас, тема "Хімічне виробництво. Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення"

Географія 9 клас. 

Тема. Хімічне виробництво. Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення основних виробництв

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Чорне море"

Географія 8 клас

Тема. Чорне море

Шановні восьмикласники, опрацювавши матеріал заняття ви будете:
• знати особливості фізико – географічного положення Чорного моря;
• давати фізико – географічну характеристику Чорного моря;
• показувати на карті затоки, лимани, протоки моря;
• знати і  розуміти екологічні проблеми Чорного моря та зможете пропонувати шляхи їх вирішення.
 

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Українські Карпати"

Географія 8 клас

Тема. Українські Карпати 

Шановні восьмикласники, ми продовжуємо вивчати природні комплекси нашої Батьківщини.
Сьогодні ви ознайомитеся з особливостями природи Українських Карпат. 

Дистанційне навчання, природознавство 5 клас, тема "Способи зображення Землі. Масштаб"

Природознавство 5 клас

ТЕМА: Способи зображення Землі. Масштаб

Любі друзі!

Наприкінці заняття ви будете:
Знати:
- Способи зображення Землі.
З’ясуєте:
- Що таке масштаб.
Навчитесь: 
- Прикладам масштабування.

І. Мотивація навчальної діяльності

Перегляньте фрагмент відео за посиланням:

Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема "Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними приладами"

Географія 6 клас 

Тема. Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними приладами

Шановні учні! Опрацювавши матеріали заняття ви:
• будете знати причини утворення вітру;
• ознайомитеся з механізмом виникнення змінних вітрів на Землі та з одиницями вимірювання сили і швидкості вітру;
• навчитеся проводити вимірювання за допомогою флюгера й анемометра, а також будувати «розу вітрів».

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Умови ґрунтоутворення. Основні типи ґрунтів. Карта ґрунтів" (Варіант 2)

Географія 8 клас 

Тема. Умови ґрунтоутворення. Основні типи ґрунтів. Карта ґрунтів

Шановні учні! Опрацювавши матеріал уроку ви будете:
• називати основні чинники ґрунтоутворення;
• пояснювати умови ґрунтоутворення;
• наводити приклади основних типів ґрунтів України, їх властивості і особливості поширення на рівнинній частині і в горах;
• аналізувати карту ґрунтів України.

Дистанційне навчання, природознавство 5 клас, тема "Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення"

Природознавство 5 клас 

Тема:  «Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення»

Любі друзі!

Наприкінці заняття ви будете:
Знати:
- Про особливості природного супутника Землі та його походження.
Навчитеся: 
- Розрізняти фази Місяця.
З’ясуєте:
- Чому бувають місячні і сонячні затемнення.

І. Мотивація навчальної діяльності

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Ґрунтові ресурси України. Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових ресурсів"

Географія 8 клас

Тема. Ґрунтові ресурси України. Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових ресурсів

Шановні учні! Опрацювавши матеріал заняття ви будете:
• давати визначення поняття «ґрунтові (земельні) ресурси»;
• за діаграмою аналізувати структуру земельного фонду України;
• розрізняти види негативного й позитивного впливу людини на земельні ресурси;
• запропонуєте власні заходи зі збереження ґрунтів.

Дистанційне навчання, географія 11 клас, тема "Запаси води на Землі. Світовий океан: його частини та ресурсний потенціал"

Географія 11 клас

Тема: Запаси води на Землі. Світовий океан: його частини та ресурсний потенціал

Мета: узагальнити знання про Світовий океан, систематизувати розуміння впливу Світового океану на інші складові географічної оболонки, удосконалити знання про ресурсний потенціал Світового океану.

Дистанційне навчання, географія 10 клас, тема "Особливості географічного положення Америки. Склад регіону. Міжнародні організації НАФТА, МЕРКОСУР, НАТО"

Географія 10 клас

Тема: Особливості географічного положення Америки. Склад регіону. Міжнародні організації НАФТА, МЕРКОСУР, НАТО

Шановні учні! Опрацювавши матеріал уроку, ви зможете:
 називати склад регіону Америки;
 розрізняти форми державного правління і територіального устрою країн Америки;
 наводити приклади різних типів та підтипів країн Америки за рівнем економічного розвитку.

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Умови ґрунтоутворення. Основні типи ґрунтів"

Географія 8 клас

Тема: Умови ґрунтоутворення. Основні типи ґрунтів

Шановні учні! Опрацювавши матеріал уроку ви зможете: 
 називати основні чинники ґрунтоутворення;
 наводити приклади ґрунтів різних типів; 
 пояснювати умови ґрунтоутворення, особливості поширення ґрунтів;
 аналізувати карту ґрунтів України.

Зміст уроку

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Географічне положення і дослідження Антарктиди"

Географія 7 клас

Тема: Географічне положення і дослідження Антарктиди

Шановні учні! Опрацювавши матеріал уроку, ви зможете:
 визначати географічне положення та об’єкти Антарктиди;  
 характеризувати основні етапи дослідження материка.

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Клімат і води суходолу Австралії" (Варіант 2)

Географія 7 клас

Тема: Клімат і води суходолу Австралії

Мета: формувати знання про загальні особливості клімату і внутрішніх вод материка, кліматичні пояси та типи клімату, вплив клімату на формування вод суходолу.

І. Перевірка домашнього завдання
Пройдіть тестування join.naurok.ua
Код доступу 7365139

Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема "Теплові пояси Землі" 

Географія 6 клас

Тема. Теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря

Любі учні!
На сьогоднішньому занятті ви:

• з’ясуєте  причини, чому сонячне світло і тепло нерівномірно розподіляються на земній поверхні;
• будете знати, що таке теплові пояси Землі та їхні назви;
• навчитеся складати характеристику природних умов у кожному тепловому поясі;
• уважніше спостерігатимете за змінами в природі.

Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема "Атмосферний тиск" (Варіант 2)

Географія 6 клас

Тема. Атмосферний тиск 

Сьогодні під час заняття ви:
• дізнаєтеся про причини зміни атмосферного тиску, 
• ознайомитеся з будовою барометра та історією його винайдення, 
• навчитеся визначати атмосферний тиск за допомогою барометра;
• спробуєте застосувати отримані знання у практичних ситуаціях, розв’язуючи задачі на визначення атмосферного тиску. 

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до світової природної спадщини ЮНЕСКО"

Географія 7 клас

Тема 3. «Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до світової природної спадщини ЮНЕСКО»

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Клімат Австралії. Води суходолу"

Географія 7 клас

Тема 2. «Клімат Австралії. Води суходолу»

Мета: вивчити особливості клімату Австралії, поглибити та систематизувати знання про чинники формування клімату; сформувати уявлення про розподіл та закономірності внутрішніх вод материка;                            
розвивати практичні навички роботи з картами атласу, вміння встановлювати причино-наслідкові зв’язки в географічних процесах та робити висновки;            виховувати вміння поважати думку інших.

Тип уроку: комбінований

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Географічне положення, дослідження і освоєння Австралії. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини материка"

Географія 7 клас

Тема «Географічне положення, дослідження і освоєння Австралії. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини материка»

Мета:  сформувати в учнів загальне уявлення про своєрідність та особливості природи Австралії; продовжувати напрацювання навичок учнів складати характеристику географічного положення об’єкта. Уміти встановлювати закономірності розташування форм рельєфу та корисних копалин; удосконалювати практичні вміння учнів працювати з картами атласу та іншими джерелами географічної інформації.

Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема Практична робота №5 "Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз" 

Географія 6 клас

Тема: Практична робота №5 «Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз» 

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Кліматичні показники: температура, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території  України"

Географія 8 клас

Тема. Кліматичні показники: температура, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території  України. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта

Південна Америка

Перевірочна робота з теми «Південна Америка»                
І варіант

Рівень І
1. Які два океани НЕ омивають Південну Америку:            
А: Північний Льодовитий, Атлантичний   
Б: Індійський, Атлантичний 
В: Індійський, Північний Льодовитий   
Г: Атлантичний, Тихий

2. Оберіть європейського мореплавця-дослідника, який уперше описав відвідані ним землі і дав їм назву Новий Світ:        
А: Х. Колумб                
Б: А. Веспуччі
В: А. Гумбольдт
Г: І. Домейко            

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Північна Америка. Географічне положення. Історія відкриття та освоєння"

Географія 7 клас

Тема: Північна Америка. Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. Практична робота №9. «Позначення на контурній карті географічних об’єктів Північної  Америки»

Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема "Добовий і річний хід температури повітря, причини їхнього коливання"

Географія 6 клас

Тема: Добовий і річний хід температури повітря, причини їхнього коливання. Практична робота № 4, 5 (І Частина). Складання графіка зміни температури повітря. Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою 

Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема "Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни в атмосфері"

Географія 6 клас

Тема: Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни в атмосфері. Вимірювання атмосферного тиску.  Практична робота № 4 (ІІ Частина). Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою. 

Мета: формувати поняття «атмосферний тиск»; показати, як змінюється атмосферний тиск з висотою та в залежності від температури повітря; формувати знання про пояси високого і низького тиску на Землі; розвивати логічне мислення, інтерес до метеорології.

Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема "Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері"

Географія 6 клас

Тема: Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері

Мета: поглибити знання про повітря на Землі. Сформувати поняття «Атмосфера», особливості її будови та основні функції. Підкреслити значення атмосфери для життя на Землі.

Дистанційне навчання, природознавство 5 клас, тема "Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води в природі"

Природознавство 5 клас 

Тема: Вода на Землі. Властивості води. Три стани води . Кругообіг води в природі

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Болота. Підземні води. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання"

Географія 8 клас

Тема: Болота. Підземні води. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання

Любі учні!
Наприкінці нашого заняття ви будете:
• Знати поняття: «болото», «підземні води», «артезіанський басейн».
• Вміти порівнювати гідрографічні особливості водних об’єктів.
• Робити висновки щодо необхідності охорони підземних вод України та своєї місцевості.
• Усвідомлювати необхідність раціонального використання води. 

Сторінки