Робота з топографічною картою, визначення азимутів (два варіанти)

Робота з топографічною картою, визначення азимутів
І варіант

Повністю скачати завдання з усіма додатками у двох варіантах можна у вкладенні нижче:

1. Оцініть рельєф місцевості, зображеної на фрагменті карти. У якій точці можна спостерігати за рухом транспорту на всьому відрізку шосе, позначеному на карті? (Фрагмент топографічної карти додається)

Короткі привітання, СМС-повідомлення для педагогів з Днем працівників освіти

Короткі привітання, СМС-повідомлення для педагогів (учителів, класних керівників, першого вчителя) з професійним святом – Днем працівників освіти

Учителю! Пораднику і друже!
Ви вибрали дорогу непросту.
Ми Вам сьогодні дякуємо дуже
За Вашу працю вчительську святу!
***

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 11 класу (2019-2020 н.р.) з відповідями

Завдання для IІ етапу  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  географії
(2019/2020 н. р.)
11  клас

І. Теоретичний  тур
(повна  відповідь  на  кожне  питання – 12  балів,  сума  – 24  бали)

1. У вересні 2016 р. в м. Ханчжоу (Китайська Народна Республіка)  відбувся саміт країн «Великої двадцятки» (G-20), де половину учасників представляли  країни Латинської Америки й Азії.  Назвіть їх. Поясніть зростання ролі країн цих двох регіонів у Світовій економіці.

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 10 класу (2019-2020 н.р.) з відповідями

Завдання для IІ етапу  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  географії
(2019/2020 н. р.)
10  клас

І. Теоретичний  тур
(повна  відповідь  на  кожне  питання – 12  балів,  сума  – 24  бали)

1. У ході розвитку цивілізації перед людством з’явилися глобальні проблеми. Які головні причини їх виникнення? Як їх класифікують? Які глобальні проблеми проявляються у вашому регіоні? Запропонуйте шляхи їх розв’язання. 

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 9 класу (2019-2020 н.р.) з відповідями

Завдання для IІ етапу  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  географії
(2019/2020 н. р.)
9  клас

І.  Теоретичний  тур
(повна  відповідь  на  кожне  питання – 12  балів,  сума  – 24  бали)
1. Ґрунти беруть участь у складних процесах обміну й перетворення енергії та речовини на Землі і відіграють велику загальнопланетарну роль. Яке значення мають ґрунти у житті людини? Дайте оцінку типам ґрунтів, що сформувалися на території України. Охарактеризуйте їх географію та значення у розвитку господарства країни.

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 8 класу (2019-2020 н.р.) з відповідями

Завдання для IІ етапу  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  географії
(2019/2020 н. р.)
8  клас

І. Теоретичний  тур
(повна  відповідь  на  кожне  питання – 12  балів,  сума  – 24  бали)
1. Забезпечення людства природними ресурсами – чи не найактуальніша проблема сьогодення. Чи зможе цю проблему вирішити Світовий океан, що займає 71% площі Землі? Опишіть вивчені природні ресурси Світового океану та вкажіть, які з них будуть використовуватися людством у майбутньому.     

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 9 класу (2013-2014 н.р.) з відповідями

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з географії в 2013/2014 н. р.
9 клас

І. Теоретичний тур
(повна відповідь на кожне завдання – 12 балів, сума – 24 бали)
1.    Що таке трудові ресурси? Охарактеризуйте структуру зайнятості населення нашої держави та забезпеченість трудовими ресурсами різних регіонів України. 
2.    Дайте оцінку мінерально-сировинних ресурсів для розвитку чорної металургії в Україні. Назвіть основні райони розвитку чорної металургії та обґрунтуйте їх розміщення.

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 8 класу (2013-2014 н.р.) з відповідями

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з географії в 2013/2014 н. р.
8 клас

І. Теоретичний тур
(повна відповідь на кожне завдання – 12 балів, сума – 24 бали)
1.    Охарактеризуйте нерудні корисні копалини України, обґрунтуйте особливості їх розміщення. На які групи за особливостями використання вони поділяються?
2.    Охарактеризуйте закономірності розподілу атмосферного тиску і опадів на земній кулі. Як це впливає на формування клімату?

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 11 класу (2011-2012 н.р.)

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з географії в 2011-2012 н. р.
11 клас

І. Теоретичний тур
(повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)
1.    Які особливості географічного положення України можна вважати сприятливими для її соціально-економічного розвитку, які – ні? Свої висновки обґрунтуйте.
2.    Які зміни в суспільно-політичному та економічному житті країн нової індустріалізації дозволили їм забезпечити швидке економічне зростання?

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 9 класу (2011-2012 н.р.)

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з географії в 2011-2012 н. р.
9 клас

І. Теоретичний тур
(повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)
1.    Поясніть причини погіршення демографічної ситуації в Україні та визначте можливі шляхи розв’язання цієї проблеми.
2.    Назвіть форми організації виробництва та охарактеризуйте їх. Наведіть приклади.

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 7 класу (2011-2012 н.р.)

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з географії в 2011-2012 н. р.
7 клас

І. Теоретичний тур
(повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)
1.    Що таке кліматичний пояс? На основі чого виділяють кліматичні пояси? Назвіть основні та перехідні кліматичні пояси світу. Охарактеризуйте один із них (за вибором).
2.    Дотримуючись типового плану, охарактеризуйте особливості фізико-географічного положення материка Африка.

Географія, 7 клас. ПКР №1 "Закономірності формування природи материків та океанів"

Перевірочна робота з теми «Закономірності формування природи материків і океанів» (приклади завдань ЗНО різних років)

1. У якій з позначених на карті точок земної поверхні сонячні промені в окремі дні можуть відбиватися від поверхні на дні глибоких колодязів? (Карта додається)

2. Чому середньорічні температури повітря знижуються від екватора до полюсів?
А - зменшується географічна широта
Б - знижується абсолютна висота поверхні
В - знижується атмосферний тиск над суходолом
Г - зменшується кут падіння сонячних променів

Задачі й практичні завдання до теми «Географічна карта та робота з нею»

Задачі й практичні завдання до теми «Географічна карта та робота з нею»

Всього 10 завдань, які можна повністю скачати у вкладенні нижче.

1. Вкажіть вид картографічної проекції, використовуючи рисунок (рисунок додається):
А конічна; 
Б поліконічна; 
В циліндрична;
Г азимутальна.

2. За фрагментом карти визначте назву проекції, у якій зображено земну поверхню (фрагмент карти додається):
А азимутальна; 
Б поліконічна; 
В конічна; 
Г циліндрична.

Дистанційне навчання, географія 11 клас, підготовка до ЗНО, практичні завдання і задачі (Варіант 4)

Завдання за топографічною картою

Варіант 4  
Завдання:

1. Вкажіть числовий та іменований масштаб карти. 
2. Визначте прямокутні координати точок 1, 2, 3, 4 на карті (4 точки). 
3. Виміряйте абсолютні висоти цих точок. 
За кожну правильну відповідь 0,5 бала. Всього – 7 балів.

Топографічна карта додається у вкладенні нижче
Відповіді до варіанту 4

Календарно-тематичне планування Фізична культура на 2020/2021 н. р.

Календарно-тематичне планування з фізичної культури на 2020/2021 н. р.

Календарно-тематичне планування уроків фізичної культури в 5-11 класах на 2020/2021 навчальний рік.

Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти в 2020/2021 навчальному році

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-430 від 11.08.2020 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»

Скачати методичні рекомендації з кожного предмета окремо можна у вкладеннях нижче (в самому низу сторінки):

1. Вступ до методичних рекомендацій (Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році)

Програма факультативного курсу для учнів 8 класу "Основи роботи з топографічною картою"

Програма факультативного курсу для учнів 8 класу «Основи роботи з топографічною картою» (17 год)

Календарно-тематичне планування 3 клас 2020/2021 н.р. (НУШ)

Календарно-тематичне планування 3 клас (НУШ) на 2020/2021 навчальний рік

Скачати календарне планування для 3 класу можна у вкладеннях нижче (у самому кінці сторінки).

1. Орієнтовне календарне планування уроків математики в 3 класі на 2 семестр 2020-2021 н.р. (за ТОП - 2 Р. Шияна. Підручник: О. М. Гісь, І. В. Філяк «Математика. Підручник для 3 класу»).

2. Календарне планування уроків «Мистецтво» у 3 класі за підручником Рубля Т.Є., Мед І.Л., Щеглова Т.Л.

Дистанційне навчання, географія 9 клас, тема «Глобальні проблеми людства» (Презентація та завдання до теми)

Географія, 9 клас. Презентація та завдання до теми: «Глобальні проблеми людства»

Дистанційне навчання, географія 9 клас, тема «Глобальні проблеми людства, причини їх виникнення та шляхи вирішення»

Географія 9 клас, тема «Глобальні проблеми людства, причини їх виникнення та шляхи вирішення»

Шановні дев’ятикласники, для повторення навчального матеріалу, який ви вивчали під час карантину, скористайтесь сайтом за посиланням.

Дистанційне навчання, географія 9 клас, тема «Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Взаємозв'язок глобальних проблем»

Географія 9 клас, тема «Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Взаємозв'язок глобальних проблем. Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв'язанні»

Доброго дня, дев’ятикласники! Оскільки карантин продовжується, то ми навчаємося в дистанційному режимі. Сьогодні ми ознайомимося з новою темою.
Тема. Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення.
Взаємозв'язок глобальних проблем. Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв'язанні.

Дистанційне навчання, географія 10 клас, підсумкова контрольна робота за розділами: V «Африка» і VІ «Україна в міжнародному просторі»

Географія, 10 клас. Підсумкова контрольна робота за розділами: V «Африка» і VІ «Україна в міжнародному просторі»

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тематичне оцінювання з розділів "Океани", "Вплив людини на природу материків і океанів"

Географія 7 клас. Тематичне оцінювання з розділів "Океани", "Вплив людини на природу материків і океанів"

Шановні семикласники, для повторення навчального матеріалу скористайтесь сайтом за посиланням.

Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема «Кількість і розміщення населення Землі. Держави світу» Презентація + тематичне оцінювання

Географія, 6 клас 
1. Презентація до теми «Кількість і розміщення населення Землі. Держави світу»
2. Тематичне оцінювання з теми

Добрий день, шановні учні 6 класу! Ви розпочинаєте вивчати розділ ІV «Планета людей». До теми 1 «Кількість і розміщення населення Землі» та теми 2 «Держави світу» пропоную вам переглянути презентацію і опрацювати §§60 - 62. Як завжди, матеріали розміщуються на сайті за посиланням.

Сторінки