Курсові проекти

Методика проведення екскурсії з біології

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ З БІОЛОГІЇ Вчитель біології

     Мосьпан  Людмила  Володимирівна

В природі безліч таємниць,

Які людина прагне зрозуміти.

Навколо нас нема дрібниць,

І магію не можна пропустити!

 Екскурсія - це вид навчальної роботи, при якому навчання проводиться на натуральному природному або виробничому об'єкті поза межами школи, чи класу.

Використання різноманітних методів навчання на уроках географії в школі

Вступ

У наш час йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий освітній простір. Загальні тенденції розвитку освіти - це не тільки значне розширення сфери знань і умінь школярів, і підвищення їх культури, максимальний розвиток здібностей, творчого потенціалу і індивідуальності, формування у них гуманістичної системи цінностей, а також збереження і зміцнення здоров'я школярів. Тому суспільство висуває перед сучасною школою завдання сформувати всебічно розвинену особу, яка повинна задовольнити потреби суспільства.

Місце і роль екскурсії у навчанні географії

Місце і роль екскурсії у навчанні географії

         Шкільна програма з географії передбачає обов’язковий мінімум екскурсій у природу в осінній і весняний період і екскурсії на промислове. сільськогосподарське виробництво чи транспортне підприємство.

Використання елементів народознавства на укоках географії

Заїка Ніна Андріївна, вчитель географії Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7

 

Використання елементів народознавства
на заняттях туристсько-краєзнавчого гуртка.

Сучасні педтехнології на уроках географії

УДК 37:502.1
І.М. Шоробура,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут)

Сучасні педагогічні технології на уроках географії

Автор статті розглядає технологічні тенденції в освіті, особливості проектування педагогічних технологій у викладанні шкільної географії.

Проектні технології

Ярослава Миколаївна Андріїв
учитель початкових класів
Бабченської школи І-ІІІ ступенів
Богородчанської районної ради
Івано-Франківської області

Метод проектів на уроках
«Я і Україна. Довкілля»

Метод проектів

1. Сутність методу проектів.
Під методом проектів (латин, projectus — висунутий уперед) мають на увазі спосіб розв’язання тієї чи іншої практично або теоретично значущої проблеми, оформленої у вигляді кінцевого продукту. Зовнішній (матеріальний) результат роботи над проектом ви можете бачити, сприймати на дотик, застосовувати на практиці, використовувати в повсякденному житті.
Проте набагато важливішим є результат внутрішній (нематеріальний) — досвід діяльності, знання, уміння.

Використання інтерактивних технологій на заняттях з географії

Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях з географії
   

ЗМІСТ

Вступ
1. Методи навчання географії
2. Інтерактивні технології
2.1. Суть інтерактивного навчання
2.2. Переваги і недоліки інтерактивного навчання.
2.3. Структура уроку з використанням інтерактивних технологій.
2.4. Класифікація інтерактивних технологій.
3. Методичні розробки уроків з використанням інтерактивних технологій.
 Висновки
 Список літератури

 ВСТУП

Активізація пізнавальної діяльності учнів

Активізація пізнавальної діяльності учнів
шляхом впровадження елементів інноваційних технологій навчання  
на заняттях географії, біології та економіки