Українські вчені-географи

Українські вчені-географи

Степан Рудницький – родоначальник національної української географії.

  • Написав більше семи десяти праць, присвячених природі, населенню та господарству України, історії, геології, етнографії;
  • У 1927 році заснував Український науково-дослідний інститут географії і картографії;
  • Проводив дослідження в  різних куточках України;
  • Брав участь у створенні та виданні першої української енциклопедії, підготовці й виданні шкільної літератури з географії;
  • Розробляв географічні карти.

Павло Тутковський – зробив значний внесок у розвиток геології та ландшафтознавства.

  • У 1895 році запропонував проект артезіанського водопостачання Києва.

Костянтин Воблий – вивчав економіку й населення України.

  • У 1922 році написав один з перших підручників з економічної географії України.

Каленик Геренчук – досліджував рельєф і природоохоронні проблеми України. Основні праці присвячені питанням розвитку рельєфу, проблемам ландшафтознавства, фізико – географічному районуванню території України, загальним і регіональним питанням фізичної географії, геоморфології.