Про Австралію (7 клас)

Прочитайте вірш та визначте, про який материк у ньому йдеться?
Назвіть особливості органічного світу цього материка.
Як би Ви пояснили ці особливості?

Там расцветают в октябре сады,
Там в январе, а не в июле лето.
Там протекают реки без воды (Они в пустыне пропадают где-то).
Там в зарослях следы бескрылых птиц.
Там кошкам в пищу достаются змеи,
рождаются зверята из яиц.
И там собаки лаять не умеют.
Деревья сами лезут из коры,
там кролики страшней, чем наводненье.
Спасает юг от северной жары… (Галина Усова)

Відповідь:

Цей материк – Австралія. Для органічного світу Австралії характерний бідний видовий склад рослинного та тваринного світу, відсутність хижаків, велика кількість ендеміків, які зустрічаються тільки в межах Австралії. Основна причина: Австралія давно відокремилась від інших материків і тривалий час її органічний світ розвивався ізольовано за майже повною відсутністю хижаків у тваринному світі. Значний вплив на розвиток органічного світу мають і сучасні природні (перш за все – кліматичні) умови.