Біологія – наука про життя. Основні властивості живого Урок 1

Розробки навчальних занять з біології для 6 класу

Автор: Павленко Тетяна Іванівна, вчитель біології спеціалізованої школи № 273 з поглибленим вивченням української мови та літератури Голосіївського району м. Києва

ВСТУП

Урок 1

 Біологія – наука про життя. Основні властивості живого

 Мета.

Освітня. Ознайомити учнів з наукою про життя – біологією; сформувати уявлення про біологію як науку, що вивчає живі організми; поглибити знання про відмінності живої і неживої природи; дати поняття про основні ознаки життя.

Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати тіла природи між собою та робити відповідні висновки; уміння логічно мислити та давати розгорнуті відповіді на запитання.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища; проводити просвітницьку роботу з метою усвідомлення того, що біологія має важливе значення для вирішення проблем сьогодення, тому що її вважають наукою ХІХ століття.

 Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Форма уроку. Урок – засвоєння.

Місце уроку в навчальній темі. Вступний.

 Методи і методичні прийоми:

1.Інформаційно - рецептивний:

а) словесний:  інформація, пояснення, розповідь, бесіда.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань.

2.Репродуктивний. 

 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3.Візуальний: складання схем.

4.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.

5.Релаксопедичний: фізкультхвилинка.

Міжпредметні зв язки: природознавство, історія.

Матеріали та обладнання: малюнки, слайди.

Основні поняття та терміни: біологія, автотрофне і гетеротрофне дихання, біологічні науки: ботаніка, мікологія, зоологія, бактеріологія, анатомія, морфологія, фізіологія, екологія, систематика, таксон, вид, царство.

 ХІД  УРОКУ

 І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Методом фронтальної та індивідуальних бесід з’ясувати знання учнів про живі організми та неживі тіла.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 Давайте поглянемо навколо себе. Скрізь можна побачити неживі і живі об’єкти природи. Чим же вони відрізняються між собою? В чому сутність життя? В цьому й будемо розбиратися на уроках біології.  

Повідомити тему, мету та завдання даного уроку.

 ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Вже багато століть люди намагаються знайти відповідь на питання про сутність життя на планеті. Але щоразу стикаються з новими таємницями. Провідником людини у вивченні живого є наука біологія.  Розповідь: біологія як наука. Поняття “біологія” водночас запропонували незалежно один від одного у 1802 р. фр. учений Ж.Б.Ламарк та нім. учений Г.Тревіранус.

«Біос» - життя. Основними властивостями або ознаками, які відрізняють живе від неживого це: обмін речовини та енергії на основі живлення, дихання, виділення, це рух, ріст, подразливість…., але головним є здатність живого до розмноження. Адже саме розмноження – це відтворення собі подібних. Тому, що кожен організм існує лише певний обмежений час. А завдяки розмноженню життя безперервно передається із покоління до покоління. На нашій планеті процес розмноження триває вже кілька мільярдів років. Усі процеси, які відбуваються в живому організмі, спрямовані на забезпечення передачі життя наступним поколінням. 

Перш ніж давати нащадків організм повинен досягти певних розмірів, маси тіла та накопичити ту кількість речовин, які будуть необхідні для продовження роду. Отже, організм повинен вирости. Ріст – це кількісні зміни в організмі, які призводять до збільшення розмірів тіла. Щоб забезпечити ріст ми повинні поглинати із зовнішнього середовища різноманітні речовини, свого роду «будівельний матеріал, щоб збудувати» здорове тіло. Тобто організм повинен живитися. 

В результаті живлення та перероблення спожитих речовин в живому організмі з’являються відходи, тобто такі речовини, які непотрібні, або, навіть, отруюють його. Тому організм повинен їх позбавитися. Процес видалення продуктів обміну (відходів) носить назву виділення. Таким чином, здійснюється обмін речовин між організмом і довкіллям. 

Обмін речовин здійснюється постійно і безперервно. Коли припиняється обмін практично припиняється і життя. Але для всіх цих процесів необхідна енергія. Організми отримують її також із навколишнього середовища. Енергія із довкілля надходить у вигляді світла або у вигляді органічних речовин. Отже, основними джерелами енергії для забезпечення життєдіяльності є саме сонячне світло і органічні речовини. Частина енергії витрачається на перебіг життєвих процесів (ріст, розмноження, дихання…), а частина виділяється у вигляді тепла.  Отже, крім обміну речовин наявний і обмін енергією. А все це загальний і єдиний процес – метаболізм, що складається із обміну речовин і перетворення енергії.  

В результаті підтримання всіх процесів життєдіяльності організм пристосовується до умов існування, тобто пристосування до навколишнього середовища – це зміни живого організму у мінливому оточенні, які дають змогу вижити в цих умовах і дати потомство. Кожен живий організм пристосовується до виживання по-різному, наприклад, кактуси перетворили в процесі еволюції свої листки на колючки, 

 ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

 - Повторення ознак живого і неживого. Ознаки живого учні повинні вже назвати самі.

- Вправа для порівняння. Знайти ознаки живого.

1.Сталактити і сталагміти – кам’яні нарости із солей кальцію в печерах, що збільшуються з кожним роком. Отже, вони ростуть.

2.Синичка щодня приносить своїм пташенятам гусінь та різних комашок. Вони їдять, отже, збільшуються у розмірах.

3.З великої гранітної брили шляхом подрібнення виробляють щебінь, тобто каменів стає багато, отже – це розмноження.

4.Кульбаба поширює вітром парашутики з насінинками, з яких виростають нові рослини. Це розмноження.

5.Під час дощу річка поповнюється водою – це називають живленням річки.

6.Рослина вбирає воду, вуглекислий газ та сонячне проміння, здійснює фотосинтез  і так живиться.

7.На вершині гори є кратер вулкану, який періодично випускає дим – це дихання вулкану.

8.Дельфін вистрибує з води, вбирає повітря, так він дихає.

9.Дюни та бархани рухаються, коли вітер піднімає і перекидає пісок.

10.Соняшник рухається, повертаючи свої квіти до сонця.

 V. Узагальнення та систематизація знань.

Учні діляться враженнями від першого уроку, коментуючи свої очікування.

 VІ. Підведення підсумків уроку.