Внутрішні води. Грунти. Рослинність і тваринний світ.

Контрольна робота №3 з тем "Внутрішні води. Грунти. Рослинність. Тваринний світ" (8 клас)
І варіант

1.    Яка з річок, впадаючи у море, утворює велику дельту?
А Дніпро    
Б Дністер    
В Південний Буг    
Г Дунай
 
2.    Який зі зрошувальних каналів є найдовшим в Україні?
А Каховський   
Б Північнокримський   
В Дніпро – Донбас    
Г Сіверський Донець – Донбас

Україна та її географічні дослідження

Контрольна робота з теми "Україна та її географічні дослідження" (8 клас)
І варіант

1.    Місцевий час є однаковим в межах:
А одного часового поясу;    
Б однієї паралелі;    
В однієї країни;   
Г одного меридіану

2.    Картографічні проекції, які правильно передають площі, але спотворюють кути і форми, називаються:
А довільні;   
Б рівнопроміжні;  
В рівновеликі;    
Г рівнокутні

Розвиток географічних знань про Землю

Контрольна робота 6 клас.
Розвиток географічних знань про Землю
І варіант

1.    Кого з давньогрецьких вчених називають «батьком географії»?
А Ератосфена;   
Б Геродота;    
В Птолемея;    
Г Піфагора

2.    Завдяки чому було відкрито Америку?
А першій навколосвітній подорожі;
Б пошуку португальцями морського шляху до Індії;
В пошуку Південного материка Джейсмом Куком;
Г пошуку західного шляху до Індії Христофором Колумбом

Використання інтерактивних технологій на заняттях з географії

Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях з географії
   

ЗМІСТ

Вступ
1. Методи навчання географії
2. Інтерактивні технології
2.1. Суть інтерактивного навчання
2.2. Переваги і недоліки інтерактивного навчання.
2.3. Структура уроку з використанням інтерактивних технологій.
2.4. Класифікація інтерактивних технологій.
3. Методичні розробки уроків з використанням інтерактивних технологій.
 Висновки
 Список літератури

 ВСТУП

Активізація пізнавальної діяльності учнів

Активізація пізнавальної діяльності учнів
шляхом впровадження елементів інноваційних технологій навчання  
на заняттях географії, біології та економіки

Сторінки